Napisz rozprawkę na temat: patriotą można być zarówno w czasie wojny jak i w czasach pokoju. Określ swoje stanowisko w tej sprawie a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji. Powszechnie panuje stereotyp, że patriotą jest tylko ten, który walczy w obronie ojczyzny. Jednak w czasach pokoju nie trzeba walczyć, a mimo to znajdzie się wielu ludzi, których można nazwać mianem patrioty. Według mnie zdecydowanie patriotą można być zarówno w czasie wojny jak i w czasach pokoju. W samej literaturze jest bardzo dużo przykładów patriotyzmu, a najlepszym z nich z obecnie znanych mi lektur jest z pewnością powieść Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, która opisuje losy trójki przyjaciół pomagającej sobie w tak trudnych sytuacjach jakie można było doświadczyć podczas drugiej wojny światowej . Poczucie obowiązku nie pozwala im stać z boku, dlatego aktywnie poszukują swojego miejsca wśród walczących z okupantem i wszyscy trzej umierają podczas wojny. W historii Polski również można się...