Zaczynając moja pracę nawiąże do słów Józefa Marczaka cyt. ,,Mądrzy przywódcy i mądrzy ludzie patrzą i idą w przyszłość korzystając z ...mądrości przeszłości (doświadczeń) ujmujących uniwersalne reguły, prawidłowości polityki i życia ludzkiego, sprawdzone przez wieki doświadczeń i mające zastosowanie w każdych warunkach’’Tak wiec już w czasach biblijnych możemy się spotkać z chęcia posiadania bezpieczeństwa dobrym przykładem jest zabicie Abla przez Kaina który miał obawy o to że nie zdobędzie przychylności Boga więc można powiedzieć że to własnie wtedy została wymyślona taktyka Najlepszą obrona jest atak, i okazuje się że nie zawsze jest skuteczna bo pomimo tego że Kain zabił Abla nie uzyskał on przychylności Boga lecz osiagnał odmienny skutek gdzie Bóg się od nigo odwrócił.Zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie stanowią podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynikające z natury świata, jego przyrody i z kolei życia społeczne go, w których ciągły ruch , będący fundamentalnym atrybutem świata powoduje nieuchronne zmiany niemożliwe do "przewidzenia".W minionych czterech wiekach Polski które przyniosły ogrom ofiar ludzkich, cierpień, upokorzeń, grabieży majątku narodowego i zniewolenia. Upadek I Rzeczypospolitej to osłabienie przez anarchię państwa do stopnia, który "uwiecznił" pruski teoretyk wojskowości C. v. Clausewitz w klasycznym dziele "O wojnie" mianem "bezbronnego stepu... drogi publicznej dla obcych wojsk"5. Z kolei "piorunująca klęska wrześniowa"6 to elementarne błędy strategiczne polegające na przecenianiu współdziałania z sojusznikami, zbyt małe oparcie się na własnych siłach, a w konsekwencji wybór błędnych środków obrony i niemalże całkowite zlekceważenie właściwych i koniecznych środków obrony państwa7, ... które np. pozwoliły 10-krotnie mniejszej (ludnościowo) Finlandii skutecznie bronić się przed ZSRR w wojnie zimowej 1939/40 i latem 1944 r. Warto dodać, że błędy Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego oprócz nieszczęść dla narodu polskiego, przyniosły destabilizacj ę polityczną i militarną Europy, a w konsekwencji wojny dla narodów Europy i świata. Przechodząc dalej na przełom XX/XXI wieku który przyniósł zasadnicze zmiany w jego postrzeganiu i określaniu oraz w zakresie przedmiotowym.Do przeszłości odchodzi "niegdyś niemal absolutyzowana płaszczyzna wojskowo-polityczna jego rozumienia i realizowania, która wynikała z doświadczeń I i II wojny światowej oraz blisko półwiecznej konfrontacji militarnej między UW a NATO, która groziła, w sytuacji użycia broni jądrowej, zagładą życia na ziemi. Tak wąskie wojskowo-polityczne...