Zaczynając moja pracę nawiąże do słów Józefa Marczaka cyt. ,,Mądrzy przywódcy i mądrzy ludzie patrzą i idą w przyszłość korzystając z ...mądrości przeszłości (doświadczeń) ujmujących uniwersalne reguły, prawidłowości polityki i życia ludzkiego, sprawdzone przez wieki doświadczeń i mające zastosowanie w każdych warunkach’’ Tak wiec już w czasach biblijnych możemy się spotkać z chęcia posiadania bezpieczeństwa dobrym przykładem jest zabicie Abla przez Kaina który miał obawy o to że nie zdobędzie przychylności Boga więc można powiedzieć że to własnie wtedy została wymyślona taktyka Najlepszą obrona jest atak, i okazuje się że nie zawsze jest skuteczna bo pomimo tego że Kain zabił Abla nie uzyskał on przychylności Boga lecz osiagnał odmienny skutek gdzie Bóg się od nigo odwrócił. Zmienność, nieprzewidywalność i zaskoczenie stanowią podstawowe uwarunkowania bezpieczeństwa wynikające z natury świata, jego przyrody i z kolei życia społeczne go, w których ciągły ruch , będący fundamentalnym atrybutem świata powoduje nieuchronne zmiany niemożliwe do "przewidzenia". W minionych czterech wiekach Polski które przyniosły ogrom ofiar ludzkich, cierpień, upokorzeń, grabieży majątku narodowego i zniewolenia. Upadek I Rzeczypospolitej to osłabienie przez anarchię państwa do stopnia, który "uwiecznił" pruski teoretyk wojskowości C. v. Clausewitz w klasycznym dziele "O wojnie" mianem "bezbronnego stepu... drogi publicznej dla obcych wojsk"5. Z kolei "piorunująca klęska wrześniowa"6 to elementarne błędy strategiczne polegające na przecenianiu współdziałania z sojusznikami, zbyt małe oparcie się na własnych siłach, a w konsekwencji wybór błędnych środków obrony i niemalże całkowite zlekceważenie właściwych i koniecznych środków obrony państwa7, ... które np. pozwoliły 10-krotnie mniejszej (ludnościowo) Finlandii skutecznie bronić się przed ZSRR w wojnie zimowej 1939/40 i latem 1944 r. Warto dodać, że błędy Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego oprócz nieszczęść dla narodu polskiego, przyniosły destabilizacj ę polityczną i militarną Europy, a w konsekwencji wojny dla narodów Europy i świata. Przechodząc dalej na przełom XX/XXI wieku który przyniósł zasadnicze zmiany w jego postrzeganiu i określaniu oraz w zakresie przedmiotowym. Do przeszłości odchodzi "niegdyś niemal absolutyzowana płaszczyzna wojskowo-polityczna jego rozumienia i realizowania, która wynikała z doświadczeń I i II wojny światowej oraz blisko półwiecznej konfrontacji militarnej między UW a NATO, która groziła, w sytuacji użycia broni jądrowej, zagładą życia na ziemi. Tak wąskie wojskowo-polityczne...