Biografia Adama Mickiewicza

1. Kiedy i gdzie się urodził?

Urodził się 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku na Litwie.

2. Kim byli jego rodzice?

Należeli do niezamożnej szlachty:

Mikołaj Mickiewicz - adwokat sądowy w Nowogródku i komornik miński

Barbara z Majewskich - córka ekonoma z pobliskiego Czombrowa

3. Jakie miał rodzeństwo (kto był starszy)?

Franciszek ur. 1796r. – starszy o dwa lata od Adama

Aleksander ur. 1801r.

Jerzy ur. 1804r.

Antoś ur. 1805r.

4. Gdzie znajdował się i co robił Mickiewicz w czasie przejścia wojsk Napoleońskich?

Uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. Zaczął pisać pierwsze wiersze.

5. Gdzie i z kim studiował?

W 1815r. studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Wileńskim z Tomaszem Zanem i Józefem Jeżowskim.

6. Z kim się przyjaźnił na studiach?

Jan Czeczot (najbliższy przyjaciel Adama), Tomasz Zan, Józef Jeżowski, Onufry Pietraszkiewicz, Franciszek Malewski.

7. W kim się kochał w czasie studiów?

W Anieli, później w Maryli Wereszczakównie z Tuhanowicz.

8. Co napisał podczas studiów?

Odę do młodości, Pieśń filaretów.

9. Gdzie spędzał wakacje w czasie studiów?

W domu młodych Wereszczaków w Tuhanowiczach.

10. Co robił w Kownie?

Rozpoczął pracę, jako nauczyciel historii, literatury i prawa.

11. Z kim romansował, a z kim się kochał w Kownie?

Romansował z panią Karoliną Kowalską żoną lekarza, zakochał się w Maryli Wereszczakównie.

12. Kiedy zmarł jego ojciec i matka? Dlaczego nie był na jej pogrzebie?

Jego ojciec zmarł w 1812 roku, a matka zmarła w Nowogródku końcem października 1820 roku, przyjaciele ukryli przed nim ten fakt, ponieważ bali się, że źle to zniesie.

13. Co napisał w Kownie?

Podczas pobytu w Kownie napisał rozprawę, za którą w roku 1822 otrzymał tytuł magistra filozofii.

14. Kiedy został aresztowany, gdzie umieszczony i na co skazany?

23 października 1823 roku został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianów w Wilnie (od jesieni 1823 roku do marca 1824), a następnie skazany za udział w tajnych młodzieżowych organizacjach na zesłanie w głąb Rosji na posadę nauczyciela z prawem wyboru miejsca pobytu.

15. Co miał robić w Odessie i co robił?

Miał być nauczycielem, ale nie było dla niego etatu, mimo to mieszkał w budynku liceum i otrzymywał pensję. Prowadził lekkie życie, miał mnóstwo kochanek, chodził na przyjęcia, do opery i na bale. Mickiewicz poznaje generała Jana Witta, zakochuje się w 30-kilkuletniej Karolinie Sobańskiej; ich spotkania są ukrywane. Poznaje Joannę Bonawenturową Zaleską.

16. W czyim towarzystwie i kiedy podróżował po Krymie?

Od 19 sierpnia do 27 października 1825r. Udział biorą: Adam Mickiewicz, Karolina Sobańska z mężem Hieronimem, Henryk Rzewuski, gen. Jan Witt, Boszniak.

17. Co go łączyło z Karoliną Sobańską i jej mężem, dlaczego mówiono o niej „kobieta szpieg”?

Miał z nią romans. Karolina szpiegowała, zdobywała różne ważne informacje, dotyczące rzekomych spisków od swoich kochanków, które przekazywała później Wittowi.

18. Gdzie i kiedy spotkał matkę swojej żony?

Na przyjęciu u księżnej Wołkońskiej w czasie pobytu w Moskwie w 1827r.

19. Co robił w Moskwie i z jakimi wybitnymi postaciami życia rosyjskiego się tam zaprzyjaźnił?

Pracował jako urzędnik generał-gubernatora Dmitrija Golicyna. Utrzymywał kontakty z poetami rosyjskimi: Aleksandrem Puszkinem, Aleksiejem Chomiakowem, Wasilijem Żukowskim.

20. Po co i w jakim celu przybywa do Petersburga?

XII 1827 W sprawie związanej z wydaniem „Konrada Wallenroda”.

21. Co zrobił aby opublikować Konrada Wallenroda?

Ogólny sens utworu ukrył pod otoczką dawnych czasów rycerskich pozostawiając aluzje do współczesności. We Wstępie „sławi” cara za jego dobroć i opiekuńczość względem podległych narodowi.

22. Kto umożliwił mu wyjazd z Rosji?

Jan Bułharyn, hrabia Aleksander von Benkendorf, von Flock. Wypłynął statkiem w maju 1829r.

23. Kiedy znalazł się w Dreźnie i w jaki sposób?

Znalazł się tam na fali Wielkiej Emigracji od połowy marca do końca czerwca 1832 r., po upadku powstania listopadowego.

24. Jakie wybitne postacie poznał w Niemczech?

W Berlinie: Stefana Garczyńskiego, Libelta i W. Cybulskiego; w Karlsbadzie spotyka się z Odyńcem; w Weimarze odwiedza Goethego; w Bonn poznaje A. W. Schlegla

25. Co napisał w Dreźnie?

Dziady cz. III.

26. Co robi na wieść o wybuchu powstania listopadowego?

Poeta wyjechał z Rzymu dopiero 19 kwietnia 1831r. i przez Szwajcarię udał się do Paryża, skąd zamierzał pojechać do Londynu, a stamtąd do Kłajpedy na Litwie. Plan się nie powiódł. Około 11 sierpnia przybył do Wielkopolski. Po krótkim pobycie w Poznaniu wyruszył do Kopaszewa. Jako gość wielu rodzin ziemiańskich (Gorzeńskich, Morawskich, Taczanowskich, Łubieńskich) przebywał w Poznańskiem około ośmiu miesięcy. Nie powiodły się próby przedostania się do Królestwa. Po klęsce powstania Mickiewicz udał się do Drezna.

27. Gdzie spotkał Sowińskiego?

-

28. Gdzie i kiedy pracował w Paryżu?

W Paryżu nawiązał współpracę z działaczami emigracyjnymi, pisał artykuły i pisma publicystyczne. Od 1840 do 1844 roku obejmuje katedrę języków słowiańskich w Collège de France, gdzie wygłosił tzw. prelekcje paryskie.

29. Z kim się ożenił, z kim romansował, kogo kochał?

Ożenił się z Celiną Szymanowską, romansował z Karoliną Sobańską, kochał Marylę Wereszczakównę z Tuhanowicz.

30. Co go łączyło z Towiańskim?

W roku 1841 związał się z reprezentantem nurtu polskiego mesjanizmu – Andrzejem Towiańskim i został jego głównym propagatorem oraz przywódcą założonego przez Towiańskiego Koła Sprawy Bożej.

31.Dlaczego Mickiewicz został wyrzucony z pracy?

W 1844 roku władze francuskie zawiesiły Mickiewicza w czynnościach profesora z powodu politycznej wymowy wykładów (wychwalanie Napoleona) oraz propagowania towianizmu. W swoich wykładach głosił poglądy jawnie antykatolickie (Wykład IV) – krytykował Kościół katolicki za sprzeniewierzenie się zasadom chrześcijaństwa. W 1847 Mickiewicz zerwał stosunki z Towiańskim.

32. Co i kiedy robił w Lozannie?

W latach 1839–1840 był profesorem literatury łacińskiej w szwajcarskiej Lozannie.

33. Liczba i imiona dzieci?

Maria, Helena, Władysław, Józef, Aleksander, Jan – razem 6 osób

34. Który z jego synów zniszczył część spuścizny Mickiewicza żeby nie psuć jego wizerunku w oczach potomnych?

Władysław spalił wszystkie jego listy do Sobańskiej, nieznane są szczegóły ich wieloletniej znajomości.

35. Dlaczego wnuki Mickiewicza nie umiały mówić po polsku?

-

36. Gdzie mieszka i pracuje po wyjeździe z Lozanny?

W latach 1840-44 wykłada na College de France na wydziale literatury i języków słowiańskich. W 1847 wyjechał do Włoch, gdzie w 1848 (w czasie Wiosny Ludów) utworzył Legion Polski, w tym samym roku wrócił do Paryża, gdzie w 1849 współzałożył pismo „Trybuna Ludów”, do której też pisał artykuły. Od 1852r. pracował w Bibliotece arsenału, ale po śmierci żony (5 III 1855) wyjechał na wschód (IX 1855), gdzie starał się utworzyć Legion Polski.

37. Gdzie, kiedy i na co umiera Mickiewicz?

Zmarł nagle 26 listopada 1855 roku w Konstantynopolu podczas epidemii cholery.

38. Gdzie został pochowany i gdzie spoczywa Mickiewicz (po raz 1 i 2). Dlaczego i w czyim towarzystwie?

Jego ciało zostało przewiezione do Paryża i w 1855 pochowane na cmentarzu des Champeaux w Montmorency, a 4 lipca 1890 przeniesione do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu. Spoczywa tam także Juliusz Słowacki oraz urna z ziemią z grobu Cypriana Kamila Norwida. W ten sposób uhonorowano szczególne zasługi Mickiewicza dla narodu.

39. Kto był jego autorytetem?

Prof. Leon Borowski