Część zdania, najczęściej określenie czasownika

Wyrażona najczęściej przysłówkiem (jaki? gdzie? kiedy?) lub wyrażeniem przyimkowym

Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? którędy? dla czego? jak długo? z jakiego powodu?

Przykłady: Wracaliśmy wczoraj. Poszliśmy do lasu.

Rodzaje okolicznika:

1. czasu

2. przyczyny