Część zdania, najczęściej określenie czasownika Wyrażona najczęściej przysłówkiem (jaki? gdzie? kiedy?) lub wyrażeniem przyimkowym Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? którędy? dla czego? jak długo? z jakiego powodu?...