Pisanie poezji jest dawaniem czytelnikowi wielu przeżyć. Poeta pisząc wiersze ujawnia własne "ja" - odkrywa przed nami swoje wnętrze.

Podmiot liryczny może być osobą fikcyjną, ale zawsze w większym lub mniejszym stopniu, oddaje sylwetkę duchową pisarza.

W liryce bezpośredniej poprzez interpretację, odkrywamy istotę uczuć podmiotu lirycznego.

Poezja liryczna wymaga od czytelnika umiejętności odczuwania i rozumienia, języka czytanej poezji.

Język poetycki jest mową słów powiązanych ze sobą mnogością związków i połączeń znaczeniowych i brzmieniowych.

środki języka poetyckiego:

- poetyckie

- artystyczne

- stylistyczne

Poezję nie zawszę można rozumieć!!!