Szukaj

Wypracowania

 • Dialog sokratejski - analiza

  Podejmując próbę analizy metody dialogu sokratejskiego w kontekście późniejszej odpowiedzi na wskazane wyżej pytania byłem nastawiony pozytywnie do zadania jakie przede mną zostało postawione. Wydawało się, że rozwiązanie jest jednoznaczne zarówno w przypadku stopnia jego trudności jak i przydatności w procesie nauczania. Nie mniej jednak był to tylko widok samej „powierzchni” problematyki związanej z tym tematem. Otóż pisząc o samej metodzie, trzeba przedstawić pogląd Sokratesa, według którego wszelkie pojęcia – idee stanowiące podstawę prawdziwej wiedzy, znajdują się w ludzkim umyśle od samego początku.

 • Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (rozwinięcie dziesiętne)

  Czym jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego? Rozwinięcie dziesiętne to tak naprawdę zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne. W różnych zadaniach i obliczeniach bardzo często korzystamy naprzemiennie z ułamków zwykłych i dziesiętnych. Pewien problem pojawia się w sytuacji, kiedy musimy je np. do siebie dodać. W tym celu musimy nauczyć się sprawnej zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne. Kilka podstawowych rozwinięć ułamków zwykłych pewnie już znasz: 1/2 = 0,5 1/4 = 0,25 1/10 = 0,1

 • Czy kreatywność to tylko kwestia wolności, czy nadal wymaga pewnych reguł?

  Today, for most people, the concept of creation and creativity are closely related. However, this was not always the case. Ancient Greece was a place where only the expression “to make " was used and the issue of “creation” and “creator” was not separated, because artists imitated nature and did not creating something new. Greek art was about obeying the rules, which is why the Greeks used the word “artist” (the word defines a person who creates according to the rules and who imitates reality without creativity), not the word “creator” (the word relates to free and creative action).

 • Rozprawka problemowa na podstawie tekstu "Między awangardą a modernizmem: Witkacy, Schulz, Gombrowicz" Jerzego Jastrzębskiego

  Dwudziestolecie międzywojenne nie bez przyczyny stało się okresem wyjątkowym dla polskiej literatury. To właśnie wówczas, po ponad stuletnim okresie zaborów i zakończeniu I wojny światowej, powstały w Polsce nowe warunki dla rozwoju kultury i sztuki. Wstrząs, jaki wywołały niedawne wydarzenia historyczne, uświadomił ludziom zakłamanie świata i złudność uprzedniej wiary w postęp, co z kolei przyczyniło się do rozpadu obowiązujących od wieków norm. Zaczęto poszukiwać nowych wartości oraz nowych sposobów wyrażania i rozwiązywania nurtujących społeczeństwo problemów.

 • Rozprawka problemowa o artykule "Polskie universum" Jana Prokopa

  Istnieje wiele narodów, które za jedną z najważniejszych wartości uznają zakorzenione w historii i kulturze wyobrażenia oraz przekonania. Grono społeczeństw składających się z ludzi o podobnej mentalności wcale nie jest tak liczne, jak mogłoby się wydawać: niektóre państwa dążą wyłącznie do kreowania przyszłości, nie zwracając uwagi na swą przeszłość i tradycję. Polska jednak, jako kraj o bogatym dziedzictwie, dba o te narodowe skarby. Na taki sposób życia wpłynęła zarówno nasza historia, jak i odwieczne przywiązanie do obszernego dorobku kulturowego.

 • Interpretacja porównawcza - "Czytelnicy" Leopolda Staffa i Stanisława Grochowiaka

  Dzieła literackie są nieodłączną częścią kultury każdego społeczeństwa, od pokoleń kształtującą i rozwijającą ludzkie postrzeganie świata. Historia ich tworzenia sięga najdawniejszych wieków, czego dowodem może być akadyjski „Epos o Gilgameszu”, powstały blisko pięć tysięcy lat temu. Sens poznawania literatury, nie tylko ubiegłych epok, staje się głównym tematem przytoczonych utworów lirycznych. Dwaj wybitni polscy poeci, Leopold Staff i Stanisław Grochowiak, podejmują w nich rozważania na temat istoty czytania książek oraz ich niewątpliwego wpływu na odbiorców.

 • Zadaniem inteligencji jest poprawiać świat czy dopasowywać się do niego? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury.

  Inteligencja to dar, przekleństwo, ale także wielka odpowiedzialność. Moim zdaniem inteligenci mają za zadanie poprawiać świat i dążyć do polepszenia życia ludzi uboższych - zarówno intelektualnie, jak i finansowo, licząc się przy tym z brakiem zrozumienia ze strony świata, samotnością i innymi trudnościami. W podanym fragmencie „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego zawarta jest scena odczytu Tomasza Judyma w gabinecie doktora Czernisza. Główny bohater powieści jest wykształconym lekarzem świeżo po stażu we Francji.

 • Rozprawka - "Czy ludzie podejmujący działania dla osiągnięcia wyższego celu potrzebują przywódcy?", "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego

  Od wieków wiadomo, że człowiek jest istotą społeczną, czyli jednostką zdolną rozwijać się we właściwy sposób tylko w społeczeństwie. Jest on całkowicie zależny od otaczających go grup, od których czerpie wszelkie wartości. Znaczna część sukcesów odniesionych przez człowieka nie dokonała się za przyczyną indywidualnych działań, lecz była wynikiem współpracy - ale każda współpraca, nawet najbardziej zorganizowana, musi być nadzorowana przez odpowiednią osobę. Moim zdaniem ludzie podejmujący działania dla osiągnięcia wyższego celu bezwzględnie potrzebują właśnie takiego przywódcy.

 • Rozprawka - "Zbrodnia i kara", wewnętrzna przemiana Raskolnikowa

  Niemal nic na świecie nie pozostaje wiecznie w tej samej postaci, w jakiej powstało lub się zrodziło. Każda istota w końcu podlega zmianom, które potrafią diametralnie przeobrazić dowolny aspekt jej dotychczasowej egzystencji. Najbardziej fascynującymi z przemian są te natury psychicznej, będące nieodłączną częścią życia ludzi. Nie tworzą się one z samych siebie, lecz są wynikiem różnych bodźców. Mogą to być przełomowe wydarzenia i sytuacje, jak również pozornie błahe momenty, czyjeś słowa, czyny.

 • Interpretacja porównawcza - "Kamizelka" i "Okulary mojej mamy"

  Życie w ciągłym biegu, biegu bez chwili wytchnienia, biegu, który nie pozwala na ani jedno spojrzenie wstecz - tak można określić codzienność wielu ludzi w dzisiejszych czasach. Ten nieustanny pośpiech i skupianie się wyłącznie na teraźniejszości sprawiają, że coraz rzadziej zdarza nam się rozmyślać o przeszłości lub choćby na chwilę zatopić się we wspomnieniach. Niejedna osoba często stara się wyprzeć z pamięci złe i nieistotne momenty, co jak najbardziej jest uzasadnione.