Szukaj

Wypracowania

 • Zmiany klimatyczne na świecie

  „OGRANICZAM, KOMPOSTUJĘ I NIE MARNUJĘ” Świat jest mały – bardzo się skurczył w ciągu poprzedniego wieku. Wydeptaliśmy w nim wiele ścieżek, zawłaszczyliśmy jego lasy i rzeki, przeskoczyliśmy oceany – pisze w „Czułym narratorze” nasza noblistka Olga Tokarczuk. W ten metaforyczny sposób odnosi się do niezwykle ważnego problemu, jakim są zmiany klimatu, globalne ocieplenie, zagrożenia i wyzwania z nim związane. To bardzo poważna sprawa, która dotyka nas coraz częściej bezpośrednio, ale z uwagi na trudne czasy, w jakich przyszło nam żyć – pandemię COVID-19, a teraz wojnę na Ukrainie, zeszła na drugi plan.

 • Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

  Wstęp i kontekst Księga Rodzaju inaczej zwana Genesis to pierwsza księga Biblii. Opisuje stworzenie świata, człowieka, wskazuje przyczyny grzechu pierworodnego, zbrodnię Kaina, potop, dzieje Abrahama i jego rodziny. Główne postaci tej księgi to: Adam i Ewa, Kain i Abel, Noe, Abraham i Sara, Lot, Izaak. Wydarzenia z Księgi Rodzaju dzieją się na Środkowym (Bliskim) Wschodzie: w Mezopotamii (Iran, Irak), na obecnym terytorium Izraela, Jordanii Libanu i Egiptu, rozpoczynają się przed rokiem 2000 przed Chrystusem, a kończą się około roku 1650 przed Chrystusem.

 • Wizja dziennikarstwa przyszłości. Czy dziennikarstwo w Polsce będzie istnieć?

  Myślę, że dziennikarstwo w Polsce, jeśli nic się nie zmieni, nie ma szans bytu. Coraz mniej jest dziennikarzy apolitycznych, każdy dziennikarz ma wyrobione jakieś zdanie na temat partii aktualnie rządzącej. Dziennikarz powinien być bezstronnym obserwatorem świata, nie powinien narzucać własnej opinii, tylko relacjonować to co się dzieje. Dziennikarstwo powinno być swoistym staniem po stronie wartości, a nie kandydata. Coraz częściej spotyka się brak podziału, chociażby pomiędzy faktem, a opinią. Czytelnik powinien sam zadecydować, co według niego i co dla niego jest ważne.

 • Istota bezpieczeństwa

  Prawo do bezpiecznego życia jest niezbywalnym i pierwotnym prawem każdego człowieka a zapewnienie mu bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych zadań państwa. Stan w jakim znajduje się bezpieczeństwa kraju wpływa na rozwój cywilizacyjny człowieka i jego warunków życia. Poziom analizy bezpieczeństwa: składa się z bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, militarnego, społeczno-kulturowego, ekologicznego oraz innych poziomy: człowiek (np. grupy etniczne, nacisku, biurokracja) poziom jednostki (państwo, naród) podsystem międzynarodowy (regiony geograficzne , cywilizacje) system międzynarodowy (rynek globalny, społeczeństwo ziemi) Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumie się:

 • Opad atmosferyczny

  Opad atmosferyczny jest to część produktów kondensacji oraz resublimacji pary wodnej, która wypadając z chmury, dociera do powierzchni ziemi. Wyróżniamy opad w formie: a) stałej: śnieg, grad, ziarna lodowe, słupki lodowe, krupy śnieżne, śnieg ziarnisty, b) ciekłej: mżawka, deszcz. Opad w formie ciekłej występuje, gdy powietrze w warstwie atmosfery powyżej powierzchni ziemi posiada temperaturę wyższą od zera, natomiast w przypadku ujemnej temperatury występuje opad w formie stałej. Jednym z podstawowych parametrów określających wielkość opadu jest wysokość opadu (P, H), która definiowana jest jako grubość warstwy wody wyrażona w milimetrach jaka spadła na płaszczyznę poziomą.

 • Treningu twórczości - ćwiczenie trenujące wybraną zdolność

  Państwa zadaniem jest podzielić się na 6 zespołów oraz (w zakresie określonego obszaru treningu twórczości) wybrać, a następnie na ostatnich zajęciach zespołowo przeprowadzić ćwiczenie trenujące wybraną zdolność. Macie do dyspozycji max 11 minut. Kryteria oceny: Wybranie adekwatnego ćwiczenia z podręcznika Nęcki* – 1pkt Sprawne przeprowadzenie ćwiczenia wraz z uwzględnieniem ewentualnych rekwizytów (na przykład do podziału ludzi w grupy, itp.) – 1pkt Zapanowanie nad czasem – 1pkt Zapanowanie nad grupą** – 1pkt * Nęcka, E.

 • Różnorodność kulturowa w organizacji

  O znacznej różnorodności kulturowej organizacji możemy mówić, jeśli różnice pomiędzy osobami zatrudnionymi możemy zaobserwować w kilku wymiarach. I tak naprawdę nie wszystkie z tych wymiarów muszą być na pierwszy rzut oka związane z potocznie rozumianą kulturą. Czyli z tradycją, pochodzeniem czy wyznaniem. Źródłami szeroko rozumianej różnorodności w organizacji mogą być więc oczywiście takie czynniki jak język i religia, ale też np. struktura wieku i płci, wygląd zewnętrzny, orientacja seksualna, temperament, stopień niepełnosprawności czy neuroatypowości, marzenia.

 • Ciemna liczba przestępstw

  Ciemna liczba przestępstw – liczba przestępstw, które zostały faktycznie popełnione, lecz nie są objęte przez statystykę kryminalną (wskutek ich nieujawnienia). Czasami bywa wyrażana procentowo, jako stosunek (szacowanej) ogólnej liczby popełnionych przestępstw do przestępstw wykrytych. Kryminologia jest nauką penalną ściśle związaną z nauką prawa karnego. Jakkolwiek nie zajmuje się ona bezpośrednio prawem karnym, lecz, co chociażby wynika wprost ze źródłosłowia tego pojęcia (crimen – przestępstwo, logos – nauka), odnosi się do fenomenu przestępstwa w ujęciu praktycznym.

 • Grupy bojowe UE

  Przedstawiona została po raz pierwszy 10 II 2004 r. na forum Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Bazowała jednak na wcześniejszych pomysłach francusko–brytyjsko–niemieckich. Jej celem jest rozwój zdolności wojskowych UE. Zakłada utworzenie 15 tzw. Grup Bojowych (Battle Group), funkcjonujących jako element Europejskich Sił Szybkiego Reagowania (pierwotnie planowano utworzenie do 2007 r. od 6 do 10 Grup Bojowych, potem liczbę tę podniesiono do 13, zaś 22 XI 2005 r. ogłoszono zamiar powołania 15 Grup Bojowych).

 • Dialog sokratejski - analiza

  Podejmując próbę analizy metody dialogu sokratejskiego w kontekście późniejszej odpowiedzi na wskazane wyżej pytania byłem nastawiony pozytywnie do zadania jakie przede mną zostało postawione. Wydawało się, że rozwiązanie jest jednoznaczne zarówno w przypadku stopnia jego trudności jak i przydatności w procesie nauczania. Nie mniej jednak był to tylko widok samej „powierzchni” problematyki związanej z tym tematem. Otóż pisząc o samej metodzie, trzeba przedstawić pogląd Sokratesa, według którego wszelkie pojęcia – idee stanowiące podstawę prawdziwej wiedzy, znajdują się w ludzkim umyśle od samego początku.