Szukaj

Wypracowania

 • Kim jest przedsiębiorca?

  Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

 • Omówienie Dziadów część III

  “Dziady” część III wchodzą w skład cyklu dramatycznego pod wspólnym tytułem, nawiązującym do ludowego obrzędu. Poeta dowiedziawszy się o upadku powstania narodowego, w którym nie dane mu było wziąć udziału, w 1832 roku napisał tę część cyklu w Dreźnie, stąd określane są one jako “Dziady drezdeńskie”. Wiadomość o wybuchu powstania listopadowego dotarła do Mickiewicza właśnie przebywającego w Rzymie, a był to grudzień roku 1830. Poeta dopiero na wiosnę następnego roku udał się do Paryża, a stąd przyjechał do Wielkopolski.

 • Miłość - źródło szczęścia, czy cierpienia?

  Miłość jest uczuciem, które towarzyszy każdemu człowiekowi. Doświadczamy wielu rodzajów miłości, począwszy od tej rodzicielskiej, przez miłość do drugiej osoby, aż po miłość do ojczyzny. Miłość jest potężną siłą, mogącą budować i niszczyć, uszczęśliwiać i pozbawiać szczęścia. Miłość daje ludziom wiele dobrego, jednak mimo wszystko jest źródłem cierpienia. Literatura przedstawia wiele historii, gdzie miłość nie jest usłana różami. “Cierpienia młodego Wertera” opowiadają o jednym z najwybitniejszych kochanków epoki romantyzmu. W tym dziele czytamy o niespełnionym uczuciu Wertera do Lotty, poznanej na balu w Walheim.

 • Czasowniki nieregularne z j. niemieckiego z działu Emotionen

  Początek 2 kartkówki z działu Emotionen: czasowniki nieregularne sein von + D begeistert (war, s. gewesen) – być zachwyconym über/auf +A wütend sein (war, s. gewesen) – być wściekłym glücklich über +A sein (war, s. gewesen) – być szczęśliwym zufrieden sein mit +D (war, s. gewesen) – być zadowolonym z stolz auf +A sein (war, s. gewesen) – być dumny z von dem Unentschieden enttäuscht sein (war, s. gewesen) – być rozczarowanym z powodu remisu jdn um Hilfe bitten (bat, h.

 • Konrad Wallenrod - zdrajca czy bohater?

  Zdrajca czy bohater? Te dwa tytuły odnoszące się do człowieka, różnią się od siebie diametralnie. Nie można bowiem być jednym i drugim jednocześnie. Adam Mickiewicz w swojej powieści wykreował bohatera, Konrada Wallenroda w sposób bardzo kontrowersyjny. Opatrzył go mottem z „Księcia” Niccola Machiavellego „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem”. Czy zrobił to przypadkowo? Nie sądzę. Z jednej strony jest on bohaterem bajronicznym- zbuntowanym samotnikiem przeciw światu i samemu sobie, a z drugiej strony jest to typowy bohater tragiczny, który musi wybierać między zasadami, a patriotyzmem.

 • Technologia śmierci. Niemieckie obozy zagłady.

  Niemieckie obozy koncentracyjne powstały na długo przed rozpoczęciem II wojny światowej i stanowią nieodłączną część niemieckiego systemu totalitarnego, zbudowanego przez partię narodowego socjalizmu pod wodzą Adolfa Hitlera. Zaraz po zdobyciu pełnej władzy przez NSDAP w 1933 r. powstały pierwsze obozy karne, a później główne obozy koncentracyjne: Dachau k. Monachium, Buchenwald k. Weimaru i Sachsenhausen k. Berlina. Do wybuchu wojny założono jeszcze w całej Rzeszy kilkadziesiąt mniejszych i większych obozów. Policyjne państwo w państwie – SS – zdobyło władzę totalną, która pozwalała nie tylko rządzić, lecz i w pełni realizować plany ideowe i militarne, a wcześniej – opanować całe niemieckie społeczeństwo i podporządkować je swej nieskładnej, chaotycznej i immoralnej ideologii.

 • Wina i odkupienie - kanon wartości moralnych na przykładzie Pana Tadeusza

  W kręgu kulturowym, w którym żyjemy, istnieje pewien kanon wartości, głównie opartych na moralności i etyce chrześcijańskiej. W religii tej bardzo dużo miejsca poświęca się pojęciom grzechu, przebaczenia, odkupienia i miłosierdzia. Naturalnym więc biegiem rzeczy, temat ten przeniknął również do literatury, w tym do literatury polskiej. Zobaczmy, jakie miejsce zajął w jednym z najważniejszych jej dzieł, epopei narodowej – Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Zagadnienie winy, jej znaczenia dla naszego życia duchowego oraz możliwości wymazania jej z rachunków naszych sumień to temat, któremu poświęcono już wiele tomów filozoficznych i teologicznych dzieł, a zajmowały się tym zagadnieniem najtęższe umysły ludzkości.

 • Przebieg pojedynku Achillesa z Hektorem

  Wyjście Hektora poza mury miasta Chęć walki z Achillesem Ucieczka Hektora Przesądzenie losów przeciwników przez Zeusa Podstęp Ateny Spotkanie przeciwników Walka Układ Hektora z Achillesem o poszanowanie zwłok - odrzucenie propozycji Pierwsze starcie na włócznie Pomoc Ateny Drugie starcie - walka na miecze Ugodzenie Hektora w odkrytą szyję Prośba konającego Hektora Śmierć Hektora Zbezczeszczenie zwłok pokonanego królewicza

 • Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych

  Każdy człowiek powinien być traktowany równo, bez względu na swoje pochodzenie czy wielkość posiadanego majątku. Jednak w rzeczywistości od wielu lat można było zaobserwować napięcia między warstwami społecznymi. Doskonale ukazał to w swoim utworze “Wesele” Stanisław Wyspiański. Opisując prawdziwe wesele w podkrakowskich Bronowicach po ślubie Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną Na zabawie spotkali się przedstawiciele dwóch całkowicie innych środowisk chłopi i inteligencja. Brak zrozumienia można odrazu zobaczyć w pierwszej scenie między Czepcem a Dziennikarzem w rozmowie o polityce.

 • Życie jest kolekcją chwil - rozprawka na temat wspomnień

  Nasze życie jest kolekcją chwil – zarówno wyjątkowych, jak i tych zupełnie zwyczajnych, czy bolesnych. Zapamiętane chwile powracają do nas w formie wspomnień, które niczym kotwice pozwalają nam przybijać do różnorodnych portów z naszej przeszłości. To one pozwalają nam zachować pamięć o najbliższych, dzięki nim uczymy się na popełnionych błędach i wyciągamy z nich wnioski. Dzięki temu coraz bardziej efektywnie i skutecznie rozwiązujemy bieżące problemy, coraz lepiej radzimy sobie z trudnościami codziennego życia.