Powstanie listopadowe jako tragiczna pomyłka - argumenty

Powstanie listopadowe jako tragiczna pomyłka - argumenty: browar na Solcu nie zajął się ogniem, co opóźniło i zdezorientowało większość powstańców podczas „nocy listopadowej” nie zdołano zabić księcia Konstantego kilku polskich generałów odmówiło udziału w powstaniu, za co zginęli z rąk spiskowców większość polityków i generalicja uważała powstanie za szaleństwo, obawiano się rewolucji mianowany dyktatorem gen. Józef Chłopicki nie wierzył w zwycięstwo powstania, tak samo jego późniejszy zastępca gen. Jan Zygmunt Skrzynecki skutkiem detronizacji cara Mikołaja I (25 sty 1831r.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Powstanie listopadowe jako tragiczna pomyłka - argumenty:

 • browar na Solcu nie zajął się ogniem, co opóźniło i zdezorientowało większość powstańców
 • podczas „nocy listopadowej” nie zdołano zabić księcia Konstantego
 • kilku polskich generałów odmówiło udziału w powstaniu, za co zginęli z rąk spiskowców
 • większość polityków i generalicja uważała powstanie za szaleństwo, obawiano się rewolucji
 • mianowany dyktatorem gen. Józef Chłopicki nie wierzył w zwycięstwo powstania, tak samo jego późniejszy zastępca gen. Jan Zygmunt Skrzynecki
 • skutkiem detronizacji cara Mikołaja I (25 sty 1831r.) było rozpoczęcie niepotrzebnej wojny z Rosją
 • następstwem upadku powstania były represje narodowe, zniesienie autonomii Królestwa Polskiego, pogorszenie położenia Polaków w zaborze pruskim oraz Wielka Emigracja

Po upadku powstania listopadowego:

 • Statut Organiczny zlikwidował polski sejm i armię
 • zamknięto większość polskich instytucji naukowych i kulturalnych oraz gazet i czasopism
 • obok złotego wprowadzono rubla
 • nasilenie polityki germanizacji