Dlaczego nie może dojść do porozumienia między inteligencją a chłopstwem ? Wesele Wyspiańskiego

*inteligencja poniża chłopów, traktuje ich z góry; *chłopi są dla nich niewłaściwymi partnerami do rozmowy; *dzieli ich przeszłość, rabacja; *różnica intelektualna; *stereotypy; *inny światopogląd; *inne podejście do tradycji, obyczajów; *inteligencja nie zna życia na wsi; *inteligencja boi się chłopów; *inteligenci ulegają chłopomanii;

Dodaj artykuł aby odblokować treść

*inteligencja poniża chłopów, traktuje ich z góry; *chłopi są dla nich niewłaściwymi partnerami do rozmowy; *dzieli ich przeszłość, rabacja; *różnica intelektualna; *stereotypy; *inny światopogląd; *inne podejście do tradycji, obyczajów; *inteligencja nie zna życia na wsi; *inteligencja boi się chłopów; *inteligenci ulegają chłopomanii;