Daty od Kongresu Wiedeńskiego do zjednoczenia Niemiec.

KONGRES WIEDEŃSKI I NOWY ŁAD W EUROPIE 1814 wrzesień – początek kongresu wiedeńskiego 1815 marzec – czerwiec – 100 dni Napoleona 1815 – akt końcowy traktatu wiedeńskiego 1815 wrzesień – traktat świętego Przymierza 1815 listopad – nowy traktat pokojowy z Francją KIERUNKI MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XIX WIEKU 1821–1829 – walki Greków z Turcją 1821–1830 – powstanie niepodległych państw w Ameryce Środkowej i Południowej 1830 – rewolucja lipcowa we Francji, walki w Brukseli – powstanie Belgii 1830-1831 – powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834 – powstanie Młodej Europy

KONGRES WIEDEŃSKI I NOWY ŁAD W EUROPIE 1814 wrzesień – początek kongresu wiedeńskiego 1815 marzec – czerwiec – 100 dni Napoleona 1815 – akt końcowy traktatu wiedeńskiego 1815 wrzesień – traktat świętego Przymierza 1815 listopad – nowy traktat pokojowy z Francją

KIERUNKI MYŚLI POLITYCZNEJ W I POŁOWIE XIX WIEKU 1821–1829 – walki Greków z Turcją 1821–1830 – powstanie niepodległych państw w Ameryce Środkowej i Południowej 1830 – rewolucja lipcowa we Francji, walki w Brukseli – powstanie Belgii 1830-1831 – powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834 – powstanie Młodej Europy

PODZIAŁ ZIEMI POLSKICH PO 1815 1815 – traktaty graniczne między Rosją, Prusami i Austrią, dzielące Księstwo Warszawskie; utworzenie Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Rzeczpospolitej Krakowskiej 1823 – początek procesu uwłaszczenia w Wielkim księstwie Poznańskim

KONSTYTUCYJNE KRÓLESTWO POLSKIE 1816 – otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego 1817 - powołanie Korpusu Górniczego 1828 – powołanie Banku Polskiego

GENEZA I POCZĄTEK POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1819 – powstanie Wolnomularstwa Narodowego 1821 – powstanie Towarzystwa Patriotycznego 1830 – wybuch powstania listopadowego 1831 – pozbawienie tytułu króla Polski cara Mikołaja I

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA I REPRESJE CARSKIE 1830 – luty: bitwa pod Stoczkiem, Grochowem, maj: klęska powstania pod Ostrołęką 1831 – wrzesień: wkroczenie Rosjan do Warszawy, październik: upadek powstania

POLACY W KRAJU PO KLĘSCE POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1836 – założenie Towarzystwa Sztuk Pięknych w Poznaniu 1844 – aresztowanie Piotra Ściegiennego 1845 – aresztowanie spiskowców planujących kolejne powstanie 1846 – powstanie krakowskie, rabacja galicyjska

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE 1848 – luty: wybuch rewolucji we Francji; marzec: początek rewolucji w Prusach, Austrii, Włoszech 1849 – marzec: klęska Włochów pod Novarą, czerwiec: powstanie w Paryżu i w Pradze 1849 – wiosna od marca do czerwca: wystąpienie w Saksonii, Bawarii, Badenii, powstanie węgierskie 1849 – jesień – stłumienie rewolucji we Francji

POLACY W CZASIE WIOSNY LUDÓW 1848: Marzec – utworzenie Komitetu Narodowego w Poznaniu Kwiecień – utworzenie Komitetu Narodowego w Krakowie I Lwowie; bitwa pod Miłosławem; zniesienie pańszczyzny w Galicji Listopad – bombardowanie Lwowa 1849: Marzec – założenie „Trybunału Ludu” Czerwiec – klęska armii dowodzonej przez gen. Bema, z wojskami carskimi

ZJEDNOCZENIE WŁOCH 1858 – sojusz Sardynii z Francją przeciw Austrii 1859 – bitwy pod Magentą i Solferino 1860 – marsz Garibaldiego, zdobycie Królestwa Obojga Sycylii 1861 – powstanie królestwa Włoch 1866 – włączenie Wenecji do Królestwa Włoch 1871 – włączenie Wenecji do Królestwa Włoch

WOJNA KRYMSKA I JEJ NASTĘPSTWA 1853-1854 – 149 dni oblężenia Sewastopola 1853 – wybuch wojny rosyjsko-tureckiej, zwycięstwo Rosji pod Synopą 1855 – klęska Rosji 1856 – traktat pokojowy w Paryżu 1858 – niepodległość Serbii 1861 – powstanie Rumunii; zniesienie poddaństwa w Rosji, początek reformowania imperium

GENEZA I WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1860 – czerwiec: początek manifestacji patriotycznych w Warszawie 1861 – październik: ogłoszenie stanu wojennego w Królestwie Polskim; założenie przez Czerwonych tajnego komitetu Miejskiego; utworzenie Dyrekcji Białych 1862 – czerwiec: Aleksander Wielkopolski naczelnikiem rządu cywilnego 1863 – styczeń: branka wybuchu powstania

PRZEBIEG POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863: Luty – konwencja rosyjsko-pruska a zwalczaniu powstania Marzec – przystąpienie Białych do powstania Maj – powołanie Rządu Narodowego Lipiec – odrzucenie przez Rosję not państw zachodnich Październik – początek dyktatury Romualda Traugutta 1864: Marzec – ogłoszenie przez cara uwłaszczenia chłopów Czerwiec – aresztowanie Romualda Traugutta

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC 1834 – Prusy tworzą Niemiecki Związek Celny 1864 – wojna Prus i Austrii z Danią 1866 – zwycięska woja Prus z Austrią, utworzenie Związku Północnoniemieckiego 1870 – zwycięska wojna Prus z Francją, bitwa pod Sedanem 1871 – proklamowanie w Wersalu II rzeszy, koronacja króla Prus na cesarza Niemiec