Patriotyzm pojęcie aktualne w czasach współczesnych?

Patriota jest to osoba,która kocha i szanuje ojczyznę. Czy pojęcie patriotyzmu jest dla nas ważne? Czy zastanawiamy się nad tym? Często dążąc za modą, zapominamy o takich ważnych sprawach. Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu w czasach współczesnych nie odgrywa tak ważnej roli jak dawniej. Patriotami na pewno byli bohaterowie książki ,,Kamienie na szaniec". Rudy, Zośka i Alek oddali życie za ojczyznę. Walczyli o nią wytrwale.Byli dumni z tego, że są Polakami. Swą miłość do kraju przejawiali w tym, że pragnęli zdobywać jak największą wiedzę o kraju.

Patriota jest to osoba,która kocha i szanuje ojczyznę. Czy pojęcie patriotyzmu jest dla nas ważne? Czy zastanawiamy się nad tym? Często dążąc za modą, zapominamy o takich ważnych sprawach. Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu w czasach współczesnych nie odgrywa tak ważnej roli jak dawniej. Patriotami na pewno byli bohaterowie książki ,,Kamienie na szaniec". Rudy, Zośka i Alek oddali życie za ojczyznę. Walczyli o nią wytrwale.Byli dumni z tego, że są Polakami. Swą miłość do kraju przejawiali w tym, że pragnęli zdobywać jak największą wiedzę o kraju. Dzisiejsza młodzież natomiast często unika tego, aby wyrażać swój patriotyzm również przez chęć zdobywania wiedzy na temat Polski. Wiedzę o naszej historii traktują jak każdy inny przedmiot szkolny. Niektórzy mówią, że są patriotami, ale ich słowa są sprzeczne z czynami. Do grona patriotów można zaliczyć tytułowego bohatera ,,Pana Tadeusza". Tadeusz był młodzieńcem, który szanował Polską tradycję i obyczaje naszego kraju. W dworku, w którym mieszkał, było wiele rzeczy świadczących o jego polskości. Na ścianach domu wisiały obrazy polskich dowódców. W dzisiejszych czasach często widzi się, jak symbole narodowe są traktowane. Dawniej flaga była szanowana, a dzisiaj widzimy jak na meczach wymachują nią kibice. Tymi gestami pokazują że są Polakami. Co to za Polacy, którzy po meczach wdają się w bójki, które mają wiele negatywnych skutków. stosunek do symboli narodowych widać też na apelach w szkole, gdy jest odsłuchiwany hymn. Prawidłowo podczas słuchania hymnu powinniśmy stać na baczność. Natomiast znajdą się uczniowie, którzy na domiar, że nie przyjmują odpowiedniej postawy, to zajmują się innymi sprawami. Święta narodowe dawniej były bardziej ważne dla ludzi. Prawie każdy wtedy wywieszał flagi i uczestniczył w pochodach. Dzisiaj coraz mniej widzi się flag wywieszonych podczas uroczystości narodowych. Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu nie jest tak ważne jak dawniej. Zmienił się stosunek ludzi do wielu rzeczy. Powoli zanikają tradycje naszej ojczyzny. W czasach współczesnych, gdy ludzie dążą za rzeczami materialnymi, takie sprawy jak patriotyzm zanikają, ale znajdą się osoby, które są prawdziwymi patriotami.