Powstanie komunistycznych Chin

W 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej, w Chinach ponownie wybuchła wojna domowa. Walczyła rządząca Partia Narodowa z Komunistyczną Partią Chin, na której czele stał Mao Zedong( Mao Tse-Tung). Partia Narodowa przegrała pomimo tego, iż otrzymał pomoc od USA. Komuniści zyskali poparcie wśród ludności. 1 października 1949 roku Mao Zedong utworzył Chińską Republikę Ludową.W 1950 Chiny zawarły z ZSRR 30-letni układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Od początku lat 50-tych rozpoczął się proces powstawania i kształtowania państwa komunistycznego przy wsparciu ze strony ZSRR.

W 1946 roku, po zakończeniu II wojny światowej, w Chinach ponownie wybuchła wojna domowa. Walczyła rządząca Partia Narodowa z Komunistyczną Partią Chin, na której czele stał Mao Zedong( Mao Tse-Tung). Partia Narodowa przegrała pomimo tego, iż otrzymał pomoc od USA. Komuniści zyskali poparcie wśród ludności. 1 października 1949 roku Mao Zedong utworzył Chińską Republikę Ludową.W 1950 Chiny zawarły z ZSRR 30-letni układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Od początku lat 50-tych rozpoczął się proces powstawania i kształtowania państwa komunistycznego przy wsparciu ze strony ZSRR.Od razu przystąpiono do reformy rolnej. W ciągu kilku lat Mao Zedong skolektywizował rolnictwo i znacjonalizował przemysł, wzorował się na ZSRR. W 1958 roku ogłosił plan industrializacji nazywany “wielkim skokiem”. Zakładał on błyskawiczny rozwój gospodarczy, obiecywał dobrobyt w państwie. Aby zdobyć środki potrzebne do przeprowadzenia tych działań Mao ograniczył nakłady na żywność, oświatę, służbę zdrowia. Na wsi utworzono komuny ludowe, w których mieszkańcy spali i jedli we wspólnych salach.W komunach wprowadzono wspólnotowy tryb życia poddany totalnej kontroli władz, a ich skoszarowani członkowie musieli zrezygnować ze swej prywatności. Oczekiwania co do tego planu się nie spełniły. Przyniosło to tylko katastrofalny stan gospodarki i kryzys ekonomiczny.Około 20 milionów chińczyków zmarło z głodu i zimna lub zostało zamordowanych. Komunistyczne Chiny okazały się też państwem agresywnym. Mao Zedong namawiał ZSRR do rozpętania wojny atomowej, twierdził, że nawet jeżeli zginie połowa ludzkości, to druga połowa wystarczy, aby zbudować na świecie komunizm.Na przełomie 1959 i 1960 nastąpiła zmiana chińskiej polityki zagranicznej współpraca między Chinami a ZSRR i państwami bloku sowieckiego została zawieszona.W 1966 zwolennicy Mao Zedonga proklamowali “Rewolucję kulturalną”, czyli wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany przez Mao Zedonga, jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji ideologicznych, powstał nawet maoizm czyli ideologia komunistyczna oparta na poglądach Mao Zedonga. Zmiany w państwie na lepsze zaczęto stopniowo wprowadzać dopiero po jego śmierci.