Brytyjskie sily zbrojne

Brytyjskie Siły Zbrojne Siły Zbrojne zjednoczonego Królestwa popularnie nazywane Brytyjskimi Siłami Zbrojnymi (British Armed Forces) lub Siłami Zbrojnymi jej Królewskiej Mosci ( Hej Majesty’s Armed Forces), a czasami Siłami zbrojnymi Korony ( Armed Forces od the Crown), składają się z marynarki wojennej, wojsk lądowych i sił powietrznych.. Jest to piąte najpotężniejsze wojsko świata ( stan na 2013r) Naczelnym dowódcą BAF-u jest monarcha ( Elżbieta II), który realizuje swe kompetencje poprzez Radę Obrony (Demence Council) z ministrem obrony na czele.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Brytyjskie Siły Zbrojne Siły Zbrojne zjednoczonego Królestwa popularnie nazywane Brytyjskimi Siłami Zbrojnymi (British Armed Forces) lub Siłami Zbrojnymi jej Królewskiej Mosci ( Hej Majesty’s Armed Forces), a czasami Siłami zbrojnymi Korony ( Armed Forces od the Crown), składają się z marynarki wojennej, wojsk lądowych i sił powietrznych.. Jest to piąte najpotężniejsze wojsko świata ( stan na 2013r)

Naczelnym dowódcą BAF-u jest monarcha ( Elżbieta II), który realizuje swe kompetencje poprzez Radę Obrony (Demence Council) z ministrem obrony na czele. Zwierzchnikiem sił zbrojnych jest premier. BAF stacjonuje na obszarze zjednoczonego Królestwa oraz na terytoriach zamorskich. Ich główne zadanie to ochrona interesów Wielkiej Brytanii oraz wspieranie procesów pokojowych na świecie. Biorą aktywny udział w działaniach NATO.

HISTORIA Historia BAF-u jest dosyć długa. Jej początki sięgają czasów króla Alfreda Wielkiego (druga połowa IX w). Do najważniejszych konfliktów zbrojnych w których Wielka Brytania brała udział to : wojna siedmioletnia, wojny napoleońskie, wojna krymska, I i II wojna światowa. Obecna organizacja wojsk brytyjskich ukształtowała się w 1964r., kiedy to powstało nowoczesne ministerstwo obrony (Ministry of Demence, MoD), które przejęło obowiązki Admiralicji, ministerstwa wojny i ministerstwa lotnictwa.

AKTUALNE SIŁY Zjednoczone Królestwo posiada jedną z najważniejszych i najlepiej wyposażonych armii na świecie. Pod względem wydatków na armię, Wielka Brytania zajmuje drugie miejsce na świecie po USA, aczkolwiek pod względem liczebności zajmuje dopiero 28 miejsce na świecie.

MARYNARKA WOJENNE (ROYAL NAVY) Królewska marynarka wojenna (Rogal Navy)- marynarka wojenna Wielkiej Brytanii, najstarsza zorganizowana siła zbrojna Zjednoczonego królestwa. Od 1692r. aż do początku II wojny światowej była największą i najpotężniejszą flotą wojenną świata. To właśnie Rogal Navy, Wielka Brytania zawdzięcza mocarstwową pozycję jaką miała w XIXw. Obecnie Rogal Navy jest najsilniejszą marynarka wojenną na spośród państw Europy i jedną z najnowocześniejszych na świecie. Najpoważniejszą operacją wojskową od czasu drugiej wojny światowej, przeprowadzoną samodzielnie przez Rogal Navy była wojna o Falklandy. Rogal Navy brała udział w wojnie w Zatoce Perskiej, konflikcie kosowskim, operacji w Sierra Leone, wspomogła amerykańską operację w Afganistanie i inwazje na Irak. Okręty RN brały udział w interwencji NATO w Libii. Rogal Navy dysponuje własnym lotnictwem, niezależnym od Rogal Air Force, a zwanym Fleet air Arm. Głównym dowódcą Rogal Navy znanym jako Lord Admirał jest panujący monarcha brytyjski. W chwili obecnej jest nią królowa Elżbieta II. Od strony profesjonalnej ciężar ten spoczywa na barkach Admiralicji.

ROYAL AIR FORCE (RAF) Siły lotnicze wielkiej Brytanii powstały w 1918r. z połączenia Rogal Flying Cors (Królewski Korpus Lotniczy) oraz Rogal Naval Air Sernice ( Służba lotnicza marynarki Królewskiej). Tym samym powstały pierwsze na świecie siły powietrzne niezależne od dowództwa lądowego lub marynarki wojennej. RAF pozostają największymi w europie siłami powietrznymi, wykorzystują ok. 1000 statków powietrznych. Znacznie zmniejszyła się flota samolotów bojowych. Priorytetem sił powietrznych Wielkiej Brytanii jest możliwość szybkiego przerzutu wojsk i zaopatrzenia niż operacji na własnym terytorium, stad proporcjonalnie więcej dużych samolotów transportowych i wielofunkcyjnych samolotów tankujących w powietrzu.

ARMIA BRYTYJSKA (BRITISH ARMY) wojska lądowe Brytyjskich sił Zbrojnych powstałe w 1707r. po zjednoczeniu Anglii i Szkocji w królestwo Wielkiej Brytanii. BA odegrała ważną rolę w rozwoju imperium brytyjskiego chroniąc jej interesy w licznych koloniach, protektorach i dominiach.