biblia

Biblia to księga, która jest dla nas zbiorem życiowych prawd. To najstarsze źródło kultury europejskiej. Ma ona charakter ponadczasowy i niezwykłe znaczenie w życiu każdego człowieka. Po pierwsze Biblia to skarbnica uniwersalnych wartości, które towarzyszą nam w całym życiu. Ludzie sięgają po nią od najdawniejszych wieków, szukajac odpowiedzi na nurtujące pytania o powołanie człowieka. Jest ona również wykładnią ludzkich postaw, zarówno złych, jak i dobrych. Kolejnym argumentem jest obesność Biblii w sztuce.

Biblia to księga, która jest dla nas zbiorem życiowych prawd. To najstarsze źródło kultury europejskiej. Ma ona charakter ponadczasowy i niezwykłe znaczenie w życiu każdego człowieka. Po pierwsze Biblia to skarbnica uniwersalnych wartości, które towarzyszą nam w całym życiu. Ludzie sięgają po nią od najdawniejszych wieków, szukajac odpowiedzi na nurtujące pytania o powołanie człowieka. Jest ona również wykładnią ludzkich postaw, zarówno złych, jak i dobrych. Kolejnym argumentem jest obesność Biblii w sztuce. Występuje ona m.in. w malarstwie i dziełach wielkich poetów. Motywy biblijne, takie jak stworzenie świata czy jego koniec stały sie inspiracja dla m.in. Mirona Białoszewskiego, Czesława Miłosza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Nstępnie warto też wspomnieć o biblizmach, które przeniknęły język współczesny. Takie terminy jak: zakazany owoc, syn marnotrawny czy niewierny Tomasz są bardzo często przez nas używane. Czasami nawet o nich mówiąc, nie mamy od razu świadomosci, skąd one pochodzą, a to dlatego, że są tak popularne. Kolejnym argumentem jest ponadczasowość przypowieści. ZAwarte w nich prawdy są aktualne w każdym czasie i miejscu. Te krótkie utwory to wskazówki, jak żyć zgodnie z łasnym sumieniem, w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. na podstawie zgoromadzonych argumentów potwierdzam, że Biblia ma wielkie znaczenie dla każdego człowieka. Moim zdaniem powinna ona byc obecna w naszym życiu, pomagajac wytrwać w czasach pogoni za karierą i pieniędzmi. Ma ona na celu przypominać, co w życiu jest naprawdę ważne.