Plan wydarzeń "Romeo i Julia", Punkt kulminacyjny książki

[u][i][b]“Romeo i Julia” William Szekspir[/b][/i][/u] Plan wydarzeń: 1.zapowiedź surowych kar w przypadku naruszenia pożądku publicznego. 2.Romeo na balu maskowym w domu Kapuletów, chęć ujrzenia Rozaliny. 3.Rozmowa Romea z Julią na balu - miłość od pierwszego wejrzenia. 4.Wyznanie miłosne Romeo i Julia (scena balkonowa). 5.Udzielenie ślubu Roeowi i Juli przez ojca Laurentego. [b]6.Wygnanie Romea z Werony za zabicie Tybalta (krewniaka Kapuletów). [/b]- [i]punkt kulminacyjny[/i] 7.Przyśpieszenie decyzji rodziców Juli o jej małżeństwie z Parysem.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

[u][i][b]“Romeo i Julia” William Szekspir[/b][/i][/u]

Plan wydarzeń:

1.zapowiedź surowych kar w przypadku naruszenia pożądku publicznego. 2.Romeo na balu maskowym w domu Kapuletów, chęć ujrzenia Rozaliny. 3.Rozmowa Romea z Julią na balu - miłość od pierwszego wejrzenia. 4.Wyznanie miłosne Romeo i Julia (scena balkonowa). 5.Udzielenie ślubu Roeowi i Juli przez ojca Laurentego. [b]6.Wygnanie Romea z Werony za zabicie Tybalta (krewniaka Kapuletów). [/b]- [i]punkt kulminacyjny[/i] 7.Przyśpieszenie decyzji rodziców Juli o jej małżeństwie z Parysem. 8.Wypicie przez Julię napoju ojca Laurentego. 9.Powrót niedoinformowanego Romea do Werony z buteleczką trucizny. 10.Samobójstwo kochanków (scena w grobowcu) 11.Wyjaśnienia ojca Laurentego i pogodzenie zwaśnionych rodów.