Tomasz Judym jako pozytywista i romantyk - Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Tomasz Judym to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pt.: „ Ludzie bezdomni”. Jest to postać wewnętrznie skomplikowana i dlatego nie można jednoznacznie zakwalifikować Judyma jako bohatera wyłącznie romantycznego czy pozytywistycznego. Z jednej strony Tomasz Judym wykazuje cechy charakterystyczne dla epoki romantyzmu. Staje sam przeciwko niesprawiedliwemu światu, pragnie walczyć w imieniu najuboższych. Przyjmuje więc postawę prometejską. Judym wierzy, że jest w stanie zmienić otaczającą go rzeczywistość, nie potrafi racjonalnie ocenić swoich szans na poprawę losu biedaków.

Tomasz Judym to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pt.: „ Ludzie bezdomni”. Jest to postać wewnętrznie skomplikowana i dlatego nie można jednoznacznie zakwalifikować Judyma jako bohatera wyłącznie romantycznego czy pozytywistycznego.

Z jednej strony Tomasz Judym wykazuje cechy charakterystyczne dla epoki romantyzmu. Staje sam przeciwko niesprawiedliwemu światu, pragnie walczyć w imieniu najuboższych. Przyjmuje więc postawę prometejską. Judym wierzy, że jest w stanie zmienić otaczającą go rzeczywistość, nie potrafi racjonalnie ocenić swoich szans na poprawę losu biedaków. Judym romantyk jest także bezkompromisowy i trudny w relacjach z innymi ludzi. Prezentując swój program zawarty w broszurze „ Kilka uwag na temat higieny” nie jest otwarty na dyskusję, lecz żąda natychmiastowego spełnienia wszystkich stawianych przez siebie postulatów. Nie potrafił zadowolić się małą , ale przynoszącą efekty działalnością , chciał od razu zmienić cały świat. Pod wpływem emocji odszedł z Cisów i nie dokończył tam swojej pracy. Porywczość Judyma to także cecha romantyczna. Romantycznie niespełniona jest także jego miłość do Joanny Podborskiej, którą zostawia i świadomie wybiera samotność.