Król Edyp - SOFOKLES

1.Król Edyp przyrzeka odszukać i ukarać zabójcę Lajosa, aby w ten sposób uwolnić Teby od gniewu bogów. 2.Wróżbita Tejrezjasz nie chce ujawnić imienia mordercy, co staje się powodem jego konfliktu z Edypem. 3.Pomiędzy Edypem a Kreonem wybucha kłótnia. 4.Jokasta opowiada o okolicznościach śmierci Lajosa i drwi z przepowiedni. 5.Posłaniec z Koryntu przynosi wiadomość o śmierci Polybosa, którego Edyp uważał za ojca 6.Król Edyp dowiaduje się prawdy o swoich rodzicach. 7.Jokasta rozpacza z powodu usłyszanej historii i wbiega do pałacu.

1.Król Edyp przyrzeka odszukać i ukarać zabójcę Lajosa, aby w ten sposób uwolnić Teby od gniewu bogów. 2.Wróżbita Tejrezjasz nie chce ujawnić imienia mordercy, co staje się powodem jego konfliktu z Edypem. 3.Pomiędzy Edypem a Kreonem wybucha kłótnia. 4.Jokasta opowiada o okolicznościach śmierci Lajosa i drwi z przepowiedni. 5.Posłaniec z Koryntu przynosi wiadomość o śmierci Polybosa, którego Edyp uważał za ojca 6.Król Edyp dowiaduje się prawdy o swoich rodzicach. 7.Jokasta rozpacza z powodu usłyszanej historii i wbiega do pałacu. 8.Przybywa Stary sługa i potwierdza zeznania Posłańca. 9.Oszalały z bólu Edyp wbiega do pałacu. 10.Posłaniec domowy przynosi wieść o samobójstwie Jokasty. 11.Z pałacu wychodzi oślepiony Edyp i prosi Kreona o to, by wygnał go z miasta i zaopiekował się jego córkami.