Wyjaśnij symbolikę lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizując przytoczony fragment III części Dziadów Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na postać Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego.

Każdy człowiek reprezentuje różne poglądy na dany problem.To jakie postawy są przyjmowane często zależy od otocznia i sytuacji. W przytoczonym fragmencie III części Dziadów Adama Mickiewicza zostało ukazane społeczeństwo zarówno Polskie jak i Rosyjskie, które różni się opiniami na temat carskich rządów. W tekście przedstawiono różne postawy ludzi z otoczenia Senatora Nowosilcowa.Dzielą się oni na tych, którzy go popierają i na tych, którzy go nie akceptują. Carski urzędnik zajmuje się procesem przeciwko Wileńskim związkom studenckim.

Każdy człowiek reprezentuje różne poglądy na dany problem.To jakie postawy są przyjmowane często zależy od otocznia i sytuacji. W przytoczonym fragmencie III części Dziadów Adama Mickiewicza zostało ukazane społeczeństwo zarówno Polskie jak i Rosyjskie, które różni się opiniami na temat carskich rządów. W tekście przedstawiono różne postawy ludzi z otoczenia Senatora Nowosilcowa.Dzielą się oni na tych, którzy go popierają i na tych, którzy go nie akceptują. Carski urzędnik zajmuje się procesem przeciwko Wileńskim związkom studenckim.W życiu ważna jest dla niego władza i pieniądze.Manipuluje podwładnymi, nie przejmując się ich losami.Kreuje się na człowieka potężnego oraz kulturalnego, a w rzeczywistości okazuje si być słaby, pozbawiony jakichkolwiek uczuć.Boi się tego, że straci swą wysoką posadę i poparcie wśród ludności.Jego obawy są tak silne, iż nawet doszukuje się w niewinnych ludziach zdrady i spisków na temat jego osoby. Gości zebranych na balu różni podejście do Senatora.Dzielą się oni na stronę prawą i lewą. Osoby znajdujące się po lewej stronie nie posiadają własnego zdania.Są bardzo podatni na opinie i poglądy Senatora, przyjmując je jako swoje własne.Cechuje ich także pycha oraz interesowność.Za wszelką cenę chcą przypodobać się urzędnikowi, oczekując przy tym korzyści dla siebie.Są w stanie spełnić wszystkie jego pragnienia i zachcianki nawet te niemoralne.W towarzystwie pokazują swą wyższość nad innymi oraz wzajemnie obsypują się komplementami.Ich postawy są symbolem zniewolenia oraz zła. Kolejno osoby znajdujące się po prawej stronie w przeciwieństwie do poprzedników potrafią wyrażać własne opinie, nawet na tematy związane z Senatorem.Nie boją się głośno mówić o jego wadach i krytykować go.W stosunku do jego osoby odczuwają żal, nienawiść i odrazę.Mają świadomość jakich czynów się dopuścił i nie są w stanie mu tego przebaczyć i zapomnieć.Ich obecność na balu jest przymusowa, nie znajdują się tam z własnej woli.Cechuje ich także duże przywiązanie do rodziny, czego przykładem może być Starosta.Mężczyzna nie chce angażować swoich bliskich w sprawy polityczne. Prawa strona w utworze jest symbolem dobra, odwagi i walki o wolność. Podział osób na strony prawą i lewą ukazuje to w jaki sposób człowiek może kształtować swoje poglądy i opinie w zależności od tego w jakim otoczeniu się znajduje.Najczęściej to społeczeństwo wywiera na nas presję przyjmowania określonych form.