Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu Dziadów cz.IV Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury.

Miłość opisywana jest często przez poetów jako uczucie pełne namiętności i szczęścia, jednak trzeba zauważyć, że niesie ona ze sobą pewne konsekwencje. Uczucie to, może być źródłem cierpienia, dlatego uważam, że nie warto kochać. We fragmencie książki pt. „Dziady” cz. IV, napisanej przez Adama Mickiewicza, już pierwsze słowa Pustelnika, mówią o tym, że ten kto nie zaznał miłości, cieszy się szczęściem i wolnością. Uczucie, które zrodziło się w jego sercu, jest tak silne i bolesne, że po jego głowie krążą myśli samobójcze.

Miłość opisywana jest często przez poetów jako uczucie pełne namiętności i szczęścia, jednak trzeba zauważyć, że niesie ona ze sobą pewne konsekwencje. Uczucie to, może być źródłem cierpienia, dlatego uważam, że nie warto kochać.

We fragmencie książki pt. „Dziady” cz. IV, napisanej przez Adama Mickiewicza, już pierwsze słowa Pustelnika, mówią o tym, że ten kto nie zaznał miłości, cieszy się szczęściem i wolnością. Uczucie, które zrodziło się w jego sercu, jest tak silne i bolesne, że po jego głowie krążą myśli samobójcze. Na podstawie słów Pustelnika, można też stwierdzić, że człowiek błędnie poszukuje tak długo swojego ideału, gdyż nawet myśląc, że go odnaleźliśmy, będziemy zawiedzeni.

W poemacie Adama Mickiewicz pt. „Pan Tadeusz”, miłość również jest ukazana, jako uczucie, które może być źródłem cierpienia. Jacek Soplica i Ewa Horeszko byli w sobie zakochani, jednak nie mogli ze sobą być, gdyż na drodze do ich szczęścia stanął jej ojciec. Świadomość tego sprawiła, że Soplica popadł w nałóg alkoholowy. Ogromna tęsknota jaką odczuwał do swojej ukochanej, rozpacz i złość spowodowały, że zabił swojego przyjaciela. Nieszczęśliwa miłość bohaterów pokazuje nam, że człowiek pod wpływem tego uczucia, jest w stanie dokonać strasznych czynów, których potem żałuje całe życie. William Szekspir w swoim dramacie pt. „Romeo i Julia”, także pokazuje nam cierpienie bohaterów, z powodu miłości. Tytułowe postacie książki, darzyły się silnym uczuciem, lecz z powodu sporu między ich rodzicami, zmuszone były swoją miłość trzymać w tajemnicy. Ukrywanie swoich uczuć, sprawiało im ból i smutek. Oboje popełniają samobójstwo w imię miłości. Na przykładzie dramatu Julii i Romea wiemy, że człowiek, który jest zakochany, potrafi pozbawić się własnego życia, myśląc o tym, że na zawsze stracił swoją ukochaną osobę.

Uważam, że skoro miłość wywołuje cierpienie, a nawet popycha ludzi do takich czynów jak morderstwo czy samobójstwo, nie jest to dobre uczucie. Pomimo szczęścia jakie czasem potrafi przynieść, jestem zdania, że nawet dla tej chwili radości nie warto cierpieć.