Istota bezpieczeństwa

Prawo do bezpiecznego życia jest niezbywalnym i pierwotnym prawem każdego człowieka a zapewnienie mu bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych zadań państwa. Stan w jakim znajduje się bezpieczeństwa kraju wpływa na rozwój cywilizacyjny człowieka i jego warunków życia. Poziom analizy bezpieczeństwa: składa się z bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, militarnego, społeczno-kulturowego, ekologicznego oraz innych poziomy: człowiek (np. grupy etniczne, nacisku, biurokracja) poziom jednostki (państwo, naród) podsystem międzynarodowy (regiony geograficzne , cywilizacje) system międzynarodowy (rynek globalny, społeczeństwo ziemi) Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumie się:

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Prawo do bezpiecznego życia jest niezbywalnym i pierwotnym prawem każdego człowieka a zapewnienie mu bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych zadań państwa. Stan w jakim znajduje się bezpieczeństwa kraju wpływa na rozwój cywilizacyjny człowieka i jego warunków życia.

Poziom analizy bezpieczeństwa:

 • składa się z bezpieczeństwa ekonomicznego, politycznego, militarnego, społeczno-kulturowego, ekologicznego oraz innych
 • poziomy: człowiek (np. grupy etniczne, nacisku, biurokracja)
 • poziom jednostki (państwo, naród)
 • podsystem międzynarodowy (regiony geograficzne , cywilizacje)
 • system międzynarodowy (rynek globalny, społeczeństwo ziemi)

Pod pojęciem bezpieczeństwa rozumie się:

 • stan niezagrożenia, spokoju i stabilności,
 • poczucie pewności i szanse na doskonalenie,
 • rozumny ład i standard stabilności,
 • naczelną potrzebę człowieka i grup społecznych,
 • podstawową potrzebę państwa,
 • ciągły proces społeczny prowadzący do gwarancji bezpieczeństwa
 • stan i proces odznaczający się zmiennością.

Bezpieczeństwo:

 • wartość
 • potrzeba
 • cel
 • prawo