Plan wydarzeń - Kamienie na szaniec

Przedstawienie bohaterów. Ukończenie liceum. Wybuch II wojny światowej. Dołączenie do działalności sabotażowej. Przeprowadzenie akcji dywersyjnych. Aresztowanie Rudego. Akcja pod Arsenałem. Śmierć Rudego i Alka. Msza święta za Rudego i Alka. Akcja pod Celestynowem. Nieudana akcja pod Czarnocinem. Aresztowanie Zośki. Zośka na wolności. Wysadzenie posterunku żandarmerii w Sieczychcach. Śmierć Zośki.

 1. Przedstawienie bohaterów.
 2. Ukończenie liceum.
 3. Wybuch II wojny światowej.
 4. Dołączenie do działalności sabotażowej.
 5. Przeprowadzenie akcji dywersyjnych.
 6. Aresztowanie Rudego.
 7. Akcja pod Arsenałem.
 8. Śmierć Rudego i Alka.
 9. Msza święta za Rudego i Alka.
 10. Akcja pod Celestynowem.
 11. Nieudana akcja pod Czarnocinem.
 12. Aresztowanie Zośki.
 13. Zośka na wolności.
 14. Wysadzenie posterunku żandarmerii w Sieczychcach.
 15. Śmierć Zośki.