Bezpieczeństwo i higiena pracy - rozkład tematów

Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.2. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.3. Nadzór nad warunkami pracy 1.4. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 1.5. Ochrona zdrowia pracowników 1.6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1.7. Znaki bezpieczeństwa 1.8. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym Zagrożenia występujące w środowisku pracy 2.1. Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 2.

 1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.2. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.3. Nadzór nad warunkami pracy
 • 1.4. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • 1.5. Ochrona zdrowia pracowników
 • 1.6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 1.7. Znaki bezpieczeństwa
 • 1.8. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym
 1. Zagrożenia występujące w środowisku pracy
 • 2.1. Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów
 • 2.2. Zasady postępowania w razie pożaru
 • 2.3. Ochrona przeciwpożarowa
 • 2.4. Porażenie prądem elektrycznym
 • 2.5. Hałas, wibracje, zapylenie w zakładzie samochodowym
 1. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
 • 3.1. Organizacja stanowiska pracy
 • 3.2. Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego
 • 3.3. Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi
 • 3.4. Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego
 • 3.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych
 • 3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy w akumulatorni
 • 3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej
 • 3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej
 • 3.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych
 • 3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych
 • 3.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia
 • 3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji
 • 3.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym)
 • 3.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym
 1. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc.
 • 4.1. Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny
 • 4.2. Zasady postępowania powypadkowego
 • 4.3. Organizacja pierwszej pomocy
 • 4.4. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • 4.5. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem
 • 4.6. Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień
 • 4.7. Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych