Funkcje mowy

Mowa nosi ze sobą całe spektrum funkcji. Jedne służą do przekazywania informacji, inne wzbogacają stylistyczne wypowiadane słowa, kolejne są formą nakazu bądź zakazu… etc. etc. Ja natomiast chciałem (am) skupić się na funkcji emocjonalnej. Przez długi okres tworzenia się mowy konkretne wyrazy zaczęły wywoływać konkretne uczucia. Przykładowo wyrazy dom, ojciec, matka prawie zawsze mają zabarwienie melioratywnym, natomiast wróg, ból, noc to wyrazy raczej o zabarwieniu emocjonalnym ujemnym. Oczywiście w zależności od sytuacji słowa te mogą mieć inny wydźwięk.

Mowa nosi ze sobą całe spektrum funkcji. Jedne służą do przekazywania informacji, inne wzbogacają stylistyczne wypowiadane słowa, kolejne są formą nakazu bądź zakazu… etc. etc. Ja natomiast chciałem (am) skupić się na funkcji emocjonalnej. Przez długi okres tworzenia się mowy konkretne wyrazy zaczęły wywoływać konkretne uczucia. Przykładowo wyrazy dom, ojciec, matka prawie zawsze mają zabarwienie melioratywnym, natomiast wróg, ból, noc to wyrazy raczej o zabarwieniu emocjonalnym ujemnym. Oczywiście w zależności od sytuacji słowa te mogą mieć inny wydźwięk.