Czy bez wartości głoszonych przez chrześcijaństwo świat może się ostać?

Świat bez wartości chrześcijańskich nie może się ostać w sposób prawidłowy, dobry, taki który gwarantuje ustawiczny rozwój ku dobremu. Dzięki wierze chrześcijańskiej ludzie potrafią przeciwstawić się złu, obojętności, swoim słabością, potrafią zdobyć się na siłę niesienia swojego krzyża i pójścia przez życie za Chrystusem. Brak wartości chrześcijańskich oraz wiary ludzi powodowałby poczucie pustki, bezsensu egzystencji. Na domiar złego człowiek niewierzący szukałby drogi na przedłużenie swojego istnienia, a myśl o jego końcu rujnowałaby sens jego dotychczasowej drogi przez życie.

Świat bez wartości chrześcijańskich nie może się ostać w sposób prawidłowy, dobry, taki który gwarantuje ustawiczny rozwój ku dobremu. Dzięki wierze chrześcijańskiej ludzie potrafią przeciwstawić się złu, obojętności, swoim słabością, potrafią zdobyć się na siłę niesienia swojego krzyża i pójścia przez życie za Chrystusem.

Brak wartości chrześcijańskich oraz wiary ludzi powodowałby poczucie pustki, bezsensu egzystencji. Na domiar złego człowiek niewierzący szukałby drogi na przedłużenie swojego istnienia, a myśl o jego końcu rujnowałaby sens jego dotychczasowej drogi przez życie.

Wartości chrześcijańskie łączą ludzi, nadają głęboką wartość życiu człowieka i jednoczą w dążeniu do zbawienia. Chrześcijaństwo uświadamia nam, że jesteśmy kimś ważnym dla Boga, że jesteśmy wyjątkowi i że mam ważną misję do spełnienia w swoim życiu nie zależnie od tego kim jesteśmy. Chrześcijaństwo daje nam coś więcej niż świat, umożliwia nam poznanie prawdy o sobie samym, sensie naszego życia zarówno na płaszczyźnie duchowej jak i materialnej.