Interpretacja wiersza ,,Daremne żale'' Adam Asnyk

W wierszu ,,Daremne żale’’ występuje motyw drogi - wędrówki . Adresat wypowiedzi Wy to przedstawiciel stępującej informacji ideowej . poetykę wiersza buduje liczne elementy retoryczne .Przeważa tam apelatywny ,, Trzeba z żywymi naprzód iść ’’ .Asnyk pisze o prawidłowości ogólnie i prawie przemian dziejowych . swoje refleksje formułuje w miernik pewnej zbiorowości , a przedmiotem opisu jest indywidualny los człowieka, lecz ciągłość życia wyrażająca sie w następowaniu po sobie kolejnych pokoleń. Podstawą życia jest ruch i zmiana obumierania starych form rodzenia sie nowych . Człowiek powinien te prawo zrozumiec i dobrowolnie je respektować ,, Trzeba z żywymi naprzód isc po życie sięgać nowe''