Czasy

Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you go to school every day? odp.: Yes, I do./ Yes, she does. No, I don’t./ No, she doesn’t. Present Continuous 1.Czynności wykonywane w chwili obecnej. (I’m writing now.) 2.Czynności wykonywane wokół chwili obecnej.

Present Simple

1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.)

operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you go to school every day? odp.: Yes, I do./ Yes, she does. No, I don’t./ No, she doesn’t.

Present Continuous

1.Czynności wykonywane w chwili obecnej. (I’m writing now.) 2.Czynności wykonywane wokół chwili obecnej.

czasownik z końcówką: -ing twierdzenia: You are writing. przeczenia: You aren’t writing. pytania: Are you writing? odp.: Yes, I am./ Yes, She is. No, I am not. / No, she isn’t.

Past Simple

1.Wyrażanie czynności, które miały miejsce w przeszłości i nie posiadają żadnego związku z chwilą obecną. 2.Opis czynności powtarzających się w przeszłości.

operator: ‘did’ czasownik: z końcówką –ed lub czasownik z II kolumny twierdzenia: I left for Warsaw yesterday. przeczenia: I didn’t leave for Warsaw yesterday. pytania: Did I leave for Warsaw yesterday? odp.: Yes, I did./ No, I didn’t.

Past Continuous

1.Używamy gdy mówimy o jakiejś porze w przeszłości gdy czynność była w trakcie wykonywania. 2. Gdy mówimy o różnych czynnościach trwających w tym samym momencie.

operator: ‘was’ i ‘were’ czasownik z końcówką: -ing twierdzenia: You were writing. przeczenia: You weren’t writing. pytania: Were you writing? odp.: Yes, I was./ Yes, I were. No, I wasn’t./ No, I weren’t.

Present Perfect

1.Uzywamy go do opisu czynności, które odbywają się w przeszłości lub w chwili obecnej. 2.Do wyrażenia w chwili obecnej skutków czynności, która odbyła się w przeszłości. 3.Do opisu czynności lub stanu, który zaczął się w przeszłości i trwa do dziś.

operator: ‘has’ i ‘have’ czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna twierdzenia: She has talked to Chris today. przeczenia: She hasn’t talked to Chris today. pytania: Has she talked to Chris today? odp.: Yes, She has. /Yes, I have. No, She hasn’t. /No, I haven’t. just, already, yet, still

‘Yet’ używamy na końcu w pytaniach i przeczeniach aby pokazać dla mówiącego ,że stało się coś ekscytującego.

‘Just’ używamy w zdaniach oznajmujących ,żeby powiedzieć ,że coś zostało zrobione niedawno.

‘Already’ używamy w środku zdań żeby powiedzieć o jakimś szczęśliwym odkryciu (zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni).

‘Still’ używamy w przeczeniach przed haven’t/hasn’t ,żeby okazać uczucia-niespodzianka.

Present Perfect Continuous

1.How long? 2.Nie wiemy czy czynność się już zakończyła czy nie. 3. Skutek.(He’s all dirty becaouse he’s been playing football.)

operator: ‘has’+ been i ‘have’+ been czasownik z końcówką: -ing twierdzenia: He has been looking for them for an hour. przeczenia: He hasn’t been looking for them for an hour. pytania: Has he been looking for them for an hour? odp. Yes, I have been./No, I haven’t been. Yes, she has been./No , she hasn’t been.

Present Perfect Simple

1.Doświadczenie. (How you ever been to France?) 2. Gdy mówimy o czynnościach, które właśnie się zakończyły. 3. Skutek. (I have broken my arm.) 4. yet, already, just. 5. How much?, How many?

operator: ‘has’ i ‘have’ czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna twierdzenia: I have worked for this firm for two years. przeczenia: I haven’t seen her before. pytania: Have you done your homework yet? odp. Yes, I have./No, I haven’t Yes, she has./No, she hasn’t.

Past Perfect

  1. Używamy gdy mówimy o czynności, która zdarzyła się przed inną czynnością w przeszłości.

operator: ‘had’ czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna twierdzenia: After I had finished this letter I started to listen to the radio. przeczenia: After I hadn’t finished this letter I started to listen to the radio. pytania: Had you started to listen to the radio after you had finished this letter? odp.: Yes, I had./No, I hadn’t.

Future Continuous

1.Używamy do wyrażania czynności, która będzie się odbywała w przyszłości. 2.Przypuszczenia dotyczącego bliskiej przyszłości.

operator: ‘will’ +be czasownik: z końcówką -ing twierdzenia: At this time next week I will be going to Warsaw. przeczenia: You will not be coming back home At this time tomorrow. pytania : Will you be waiting for me at two o’clock tomorrow? odp.: Yes, I will be./No, I will not be.