Analiza i interpretacja wiersza "Czego chcesz od nas, Panie...- Jan Kochanowski"

Pieśń ta ma charakter hymnu a przesłanie jakie z niej płynie to chęć pokazania czytelnikom miłości jaką kierował się Bóg stwarzając człowieka i świat który towarzyszy mu aż do dziś. Utwór ten jest pewnego rodzaju hołdem jaki staramy się złożyć Bogu w podziękowaniu mu za jego miłość i dobroć którą nas obdarza. Autor wypowiada się w tym utworze w imieniu wszystkich ludzi. Kochanowski w swym dziele opisuje nam boga jako stwórcę doskonałego i porównuje go do artysty najwyższej klasy który za swoje najlepsze i najcenniejsze dzieło uważa stworzenie człowieka i całego świata.

Pieśń ta ma charakter hymnu a przesłanie jakie z niej płynie to chęć pokazania czytelnikom miłości jaką kierował się Bóg stwarzając człowieka i świat który towarzyszy mu aż do dziś. Utwór ten jest pewnego rodzaju hołdem jaki staramy się złożyć Bogu w podziękowaniu mu za jego miłość i dobroć którą nas obdarza. Autor wypowiada się w tym utworze w imieniu wszystkich ludzi. Kochanowski w swym dziele opisuje nam boga jako stwórcę doskonałego i porównuje go do artysty najwyższej klasy który za swoje najlepsze i najcenniejsze dzieło uważa stworzenie człowieka i całego świata. Człowiek mimo tego iż nie jest w stanie za życia spotkać się ze swym stwórcą cały czas za jego sprawą odczuwa jego bliskość. Obraz Boga który stara nam się pokazywać kościół nie ukazuje całkowicie nam potęgi i siły jaką stwórca dysponuje. Utwór ten nabiera także charakter modlitwy co można zauważyć w jego ostatniej części kiedy to podmiot wysławia dobroć swego stwórcy oraz prosi o łaski, miłosierdzie i o opiekę. Rodzaj takiej poezji nazywany jest liryką bezpośrednią która ukazuje obraz przesłania jakie może zawierać dany utwór. Kochanowski pisząc ten utwór posługiwał się językiem staropolskim który w jego czasach od dawna nie był używany. Świadczy to tylko o tym jak wielkim poetą był autor oraz nadaję to utworowi wielkiej powagi. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym utworem literackim który sprawi iż nasze poglądy na świat i jego stwórcę mogą się diametralnie zmienić a sam utwór może nas wiele nauczyć.