Przywitania

Pozdrowienia Hi – cześć Hello – cześć Good morning – dzień dobry Good afternoon – dobre po południe Good evening – dobry wieczór Good night – dobranoc Thank you – dziękuję Thanks – dzięki You’re welcome – proszę Excuse me – przepraszam (bardziej grzecznościowe) (I’m) Sorry – przepraszam Good-bye – do widzenia Bye – pa How are you? – Jak się masz? How do you do? – Jak się masz?

Pozdrowienia

Hi – cześć Hello – cześć Good morning – dzień dobry Good afternoon – dobre po południe Good evening – dobry wieczór Good night – dobranoc Thank you – dziękuję Thanks – dzięki You’re welcome – proszę Excuse me – przepraszam (bardziej grzecznościowe) (I’m) Sorry – przepraszam Good-bye – do widzenia Bye – pa How are you? – Jak się masz? How do you do? – Jak się masz?

Odmiana czasownika „TO BE”

to be – być /bi/ Twierdzenie

Liczba pojedyncza I am = I’m – ja jestem you are = you’re – ty jesteś he is = he’s – on jest she is = she’s – ona jest it is = it’s – ono jest Liczba mnoga we are = we’re – my jesteśmy you are = you’re – wy jesteście they are = they’re – oni są

Przeczenie Liczba pojedyncza I am not = I’m not – ja nie jestem you are not = you aren’t – ty nie jesteś he is not = he isn’t – on nie jest she is not = she isn’t – ona nie jest it is not = it isn’t – ono nie jest Liczba mnoga we are not = we aren’t – my nie jesteśmy you are not = you aren’t – wy nie jesteście they are not = they aren’t – oni nie są

Pytanie Liczba pojedyncza Am I – czy ja jestem? Are you – czy ty jesteś? Is she – czy ona jest? Is he – czy on jest? Is it – czy ono jest? Liczba mnoga Are we – czy my jesteśmy? Are you – czy wy jesteście? Are they – czy oni są?

Jak masz na imię?

What’s your name? /łots jor nejm/ I’m …………………… . My name is ……………………….. . /maj nejm is Tom/