Co oferuje internet?

PODSAWOWE USŁUGI  Dostęp do usługi Internetu zapewniają różnego rodzaju programy (aplikacje) tekstowe lub graficzne, które ułatwiają używanie sieci i struktura Internetu. Dziś Internet jest powszechnie wykorzystywany w edukacji, handlu czy biznesie. Często oprócz łącz do sieci Internetu, podstawowe usługi Internetu oferują dostawcy usług internetowych – ISP (ang. Internet Service Provider), do których należą: poczta elektroniczna i hosting stron WWW. Z pewnością przyszłość zaoferuje nam o wiele więcej usług.  Najpopularniejsza to WWW (ang.

PODSAWOWE USŁUGI

 Dostęp do usługi Internetu zapewniają różnego rodzaju programy (aplikacje) tekstowe lub graficzne, które ułatwiają używanie sieci i struktura Internetu. Dziś Internet jest powszechnie wykorzystywany w edukacji, handlu czy biznesie. Często oprócz łącz do sieci Internetu, podstawowe usługi Internetu oferują dostawcy usług internetowych – ISP (ang. Internet Service Provider), do których należą: poczta elektroniczna i hosting stron WWW. Z pewnością przyszłość zaoferuje nam o wiele więcej usług.

 Najpopularniejsza to WWW (ang. World Wide Web), która pozwala na przeglądanie danych z dokumentów zawierających: tekst, grafikę, dźwięk lub nagrania wideo. Jego wielka popularność spowodowała, że jest mylnie uważana jako sieć Internetu, a to tylko jedna z usług. WWW pobiera informacje za pomocą łączy hipertekstowych, które łączą komputery. Lecz by otrzymać tak zdobytą informację, trzeba użyć przeglądarki internetowej. Do najpopularniejszych przeglądarek należą: MSIE (ang. Microsoft Internet Explorer), Firefox, Opera, Safari, Chrome, Mozilla. Ciekawym rozwiązaniem jest nowy produkt firmy Google – przeglądarka Google Chrome. Jest to nowy produkt i nie wiadomo jak się przyjmie wśród użytkowników sieci Internetu.

 Poczta elektroniczna (e-mail) to najstarsza z usług sieci Internetu. Polega ona na przesyłaniu informacji w postaci elektronicznej, miedzy nadawcą i odbiorcą, podobnie jak tradycyjna poczta. Lecz jest o wiele lepsza, gdyż błyskawicznie dociera bezpośrednio do adresata, a dodatkowo można dołączyć dane w postaci zdjęć, wideo lub dźwięku. Każdy z użytkowników sieci Internetu może sobie założyć konto e-mailowe na serwerze, otrzyma indywidualny adres. A za pomocą programu do obsługi poczty elektronicznej będzie mógł odbierać i wysyłać wiadomości.

 FTP (ang. File Transfer Protocol) daje nam możliwość pobierania i wysyłania danych z odległych serwerów sieci Internetu, na nasz dysk. Za pomocą tej usługi Internetu można pobrać bardzo rozbudowane o dużych rozmiarach programy (aplikacje) lub dźwięk czy nagranie wideo, a jest ich coraz więcej. FTP (ang. File Transfer Protocol) daje nam możliwość pobierania i wysyłania danych z odległych serwerów sieci Internetu, na nasz dysk. Za pomocą tej usługi Internetu można pobrać bardzo rozbudowane o dużych rozmiarach programy (aplikacje) lub dźwięk czy nagranie wideo, a jest ich coraz więcej.

 USENET (ang. USEr NETwork) – sieć użytkowników. To globalna struktura grup dyskusyjnych użytkowników Internetu zainteresowanych konkretnym tematem. Każdy użytkownik może wypowiedzieć się publicznie lub prywatnie do danego odbiorcy. Może wymienić się poglądami z innymi użytkownikami lub poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu.

 IRC (ang. Internet Relsy Chat) – internetowe rozmowy online. To prawie tak samo jak poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne, ale odbywa się w czasie rzeczywistym. Uczestnicy rozmów zwykle nie używają swych imion i nazwisk, ale pseudonimu.

 Wyszukiwarka internetowa (ang. serach engine). Z tej usługi Internetu równie często korzystamy jak WWW, bo co robimy jak chcemy coś znaleźć w sieci Internetu, w większości możliwych przypadków otwieramy program lub stronę internetową z wyszukiwarką i wpisujemy wyraz, frazę lub wyrażenie, którego szukamy. A później klikamy w odsyłacze z linkami na liście rezultatów wyszukiwania. Jednak te niezastąpione dziś elementy sieci Internetu powstały dopiero na początku lat 90 ubiegłego wieku. Wyszukiwarki przeważnie w sposób automatyczny gromadzą informacje o stronach WWW i je indeksują, by później najpopularniejszych w jak najtrafniejszy sposób wskazać nam miejsce gdzie się znajduje to, czego szukamy. Do najpopularniejszych należą: Google, Yahoo i MSN.

Nowe - szybko się rozwijające usługi Internetu. Sklepy internetowe to bardzo dynamicznie rozwijająca się usługa w sieci Internetu ze względu na prostotę porównania cen, parametrów towaru i bardzo często niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach. Można również zastosować porównywarkę cen, która znajdzie określony towar oraz sprawdzi jego cenę w wielu sklepach równocześnie.

Radio internetowe – radio emitujące swoje audycje w sieci Internetu, przeważnie w formacie MP3. Z tej usługi Internetu korzystają tradycyjne stacje radiowe jak i amatorskie. Radio internetowe – radio emitujące swoje audycje w sieci Internetu, przeważnie w formacie MP3. Z tej usługi Internetu korzystają tradycyjne stacje radiowe jak i amatorskie.

Telewizja internetowa – forma telewizji, która wykorzystuje strukturę Internetu do prezentowania programów telewizyjnych. Są to stacje telewizyjne działające wyłącznie w internecie jak i tradycyjne stacje telewizyjne, prezentujące swe programy w sieci Internetu.

Bankowość internetowa (ang. e-banking) – usługi polegające na dostępie do rachunku za pomocą usługi Internetu, oferowane przez banki. Mogą to być usługi pasywne (sprawdzanie salda lub historii operacji na rachunku itp.) jak i aktywne (wykonywanie przelewów, zakładanie i likwidowanie lokat itp.)

TELNET – program (aplikacja), umożliwiający zdalne połączenie się z nawet odległym komputerem w sieci Internetu i pozwala pracować w nim tak jak byśmy siedzieli za jego klawiaturą. Dużą wadą jest, że pracuje jedynie w trybie tekstowym (wymaga znajomości systemu UNIX).

Usługi wykonywane w czasie rzeczywistym. Jest to dostęp do stron zawierających: encyklopedie, słowniki, serwisy informacyjne, które zwykle są na bieżąco aktualizowane.

Gry online – gry komputerowe, które potrzebują dostępu do sieci Internetu. Korzystając z tej usługi Internetu można w czasie rzeczywistym porównać swe umiejętności, co do posługiwania się grami z innymi użytkownikami, jednym lub wielu na raz.

Aukcje internetowe – forma aukcji, w tym wypadku prowadzona za pomocą sieci Internetu. Ten rodzaj aukcji gromadzi nie porównywalnie większe grono nabywców niż jakiś inny. W polskim internecie w tej dziedzinie niepodzielnie króluje Allegro.

PROGRAMY Do popularnych przeglądarek umożliwiających poruszanie się po „światowej pajęczynie”, czyli oglądanie stron WWW, należą: Internet Explorer oraz zdobywające coraz większe uznanie internautów za szybkość i bezpieczeństwo pracy przeglądarki Firefox i Opera. Do prowadzenia sieciowych rozmów i wideokonferencji służy wiele programów, w tym komunikatory, np. Gadu- Gadu, Skype , Tlen. Bezpieczne , wygodne i szybkie korzystanie z usług internetowych jest możliwe dzięki programom dodatkowym , np. antywirusowym (Mks_Vir, Avast, AVG), do kompresji danych(WinZip, WinRar),do obsługi dźwięku i animacji(WinAmp, Real Player, QuickTime)

FORMAT MATERIAŁÓW W SIECI Na stronach internetowych spotykamy często gotowe materiały przygotowane do pobrania. Mają one najczęściej postać plików *.pdf, *.doc, *.rtf lub *.zip. Format *.pdf, coraz częściej używany , jest tzw. formatem publikacyjnym , ponieważ można w nim ograniczyć dostęp użytkownika do takich opcji, drukowanie dokumentu, kopiowanie, wydzielanie zawartości itp. Do odczytania dokumentu zapisanego w pliku *.pdf konieczne jest jednak zainstalowanie odpowiedniego programu czytającego, np. Acrobart Reader ( www.adobe.com ) lub Foxit Reader ( www.foxitsoftware.com) Archiwa zip są spakowanymi (skompresowanymi) pakietami , zawierającymi jeden wiele plików. Kompresja znacznie zmniejsza wielkość plików i dzięki temu czas ich pobierania z Internetu jest znacznie krótszy. Pliki typu *.zip są obsługiwane przez Windows XP bez potrzeby instalowania programów do archiwizacji. W starszych wersjach Windows musimy doinstalować jeden z archiwizerów, np. WinRar ,. Pliki *.doc *.rtf są odczytywane przez edytory tekstów, np. MS Word.

WYSZUKIWARKI, KATALOGI, ENCYKLOPEDIE Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji w sieci. Określenie wyszukiwarka stosujemy do: Stron internetowych serwisów wyszukujących – czyli implementacji oprogramowania wyszukującego działającego z interfejsem WWW ogólnodostępnym dla internautów Oprogramowania przeznaczonego do indeksowania i wyszukiwania informacji w sieciach komputerowych: internecie, intranecie. Gromadzą w sposób automatyczny informacje o dokumentach tekstowych oraz plikach zgromadzonych w sieci (obszarze wyznaczonym dla wyszukiwarki do indeksowania).

Katalog stron WWW – jeden z rodzajów organizacji adresów i kategoryzacji stron internetowych. Moderowane ręcznie zbiory adresów internetowych, grupowane tematycznie. W katalogach autorzy stron lub inne osoby zgłaszają stronę, zazwyczaj z krótkim opisem, po czym zostaje ona, zwykle po przejrzeniu, wpisana na listę pod danym hasłem. Największym katalogiem jest DMOZ. Jest on tworzony przez ochotników z całego świata (kilkadziesiąt tysięcy osób). Cała treść tego katalogu jest dostępna jako open content w pliku XML i można z niej korzystać w dowolnych celach, pod warunkiem, że umieści się link powrotny na stronę DMOZ.

TYPY KATALOGÓW  Katalogi globalne  Katalogi (spisy, listy) katalogów  Katalogi regionalne  Katalogi tematyczne

ADRESY KATALOGÓW  Katalogi globalne  Katalogi (spisy, listy) katalogów  Katalogi regionalne  Katalogi tematyczne

ENCYKLOPEDIE Jedną z najpopularniejszych jest Wikipedia (pl.wikipedia.org)- wolna encyklopedia tworzona przez internautów od 20001r. Celem twórców projektu jest jej bezpłatne udostępnienie w sieci w możliwe największej liczbie języków. Pozwala ona każdemu użytkownikowi na edycję istniejących haseł oraz tworzenie i dodawanie nowych. Obecnie na serwerach Wikipedii jest ponad 6 milionów artykułów ( ponad 2 miliony w angielskiej wersji językowej i około 500 tysięcy po polsku). Ten serwis stał się jednym z najpopularniejszych źródeł informacji encyklopedycznej w całym Internecie a liczba odwiedzin wynosi kilkaset milionów dziennie.

BIBLIOTEKI INTERNETOWE I E-KSIĄŻKI

Wśród dostępnych bibliotek polecamy Polską Bibliotekę Internetową (PBI, www.pbi.edu.pl). W jej katalogu oprócz książek znaleźć można archiwalne dokumenty, mapy, malarstwo.

E-book (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, mp4 czy palmtop). Publikacja elektroniczna jest niekiedy ujmowana szerzej, gdyż obejmuje materiały elektroniczne niebędące książkami, jak choćby systemy pomocy. Trudno przeprowadzić precyzyjną klasyfikację i w gruncie rzeczy można przyjmować rozmaite zakresy definicji publikacji i książek elektronicznych. Można jednak przyjąć, że ta ostatnia jest przeniesieniem klasycznej książki czy czasopisma do świata urządzeń komputerowych, co wyraża się choćby w nazwie. Wskutek zacierania się granic między zakresami mediów, tradycyjna książka jest wydawana na papierze, ale niekiedy towarzyszą jej materiały audiowizualne, zawarte na płytach czy kasetach, zaś książka elektroniczna z natury łączy tekst z multimediami, co zawdzięczać można jednolitości elektronicznego medium.

Zalety książek w postaci elektronicznej

Książki elektroniczne, a właściwie urządzenia i oprogramowanie do ich pobierania i odtwarzania, mają szereg zalet, a także pewne wady – znaczenie tych ostatnich maleje jednak z każdym rokiem, dzięki bardzo szybkiemu postępowi technicznemu i malejącym kosztom.  Dostępność - aby zdobyć e-booka, wystarczy że masz dostęp do internetu. Nie ograniczają go nakłady egz., limit umowy z danym wydawnictwem itd. Dzięki temu jest coraz większa oferta dostępnych tytułów.  Cena - Niższy koszt pozyskiwania informacji (gazet, książek, podręczników szkolnych, prac naukowych itd.), jeśli nie liczyć, rzecz jasna, jednorazowych kosztów sprzętu  Dostawa - Nie ogranicza nas cierpliwość na doczekanie się wysyłki.  Płatność - E-booki pozwalają wymienić pieniądze za pośrednictwem internetowej strony banku.  Kopia - W razie wydrukowania e-booka do własnych celów, kiedy się on zniszczy zawsze można utworzyć kopię.  Objętość - Łatwa archiwizacja i dostęp do dużej ilości książek. Znikają problemy z przechowywaniem i niepotrzebną makulaturą. Nieograniczona praktycznie objętość elektronicznych materiałów.  Interaktywność - Łączenie najrozmaitszych typów mediów w jednolitej postaci elektronicznej, niemożliwe do uzyskania w tak szerokim zakresie w książce tradycyjnej. Poza tym, system nawigacyjny i wyszukiwawczy nieporównanie bogatszy i skuteczniejszy niż w książce tradycyjnej.  Konfiguracja - E-booki pozwalają na prostą zmianę DTP tekstu.  Ekologia - brak ściętych drzew, potrzebnych do przerobienia na papier.  Forma - E-booka można własnoręcznie wydrukować Do wielorakiego użytku - np. Ułatwienie dostępu do informacji dla milionów osób o fizycznych upośledzeniach.  Zysk - z ww. powodów  Łatwe do wyprodukowania  Eliminacja korupcji  Aktualność informacji - którą zawdzięczamy przede wszystkim Internetowi.

CZYTNIK RSS Czytnik RSS Google jest stroną internetową, nie wymaga więc pobierania żadnych plików. Ponieważ jest to strona, możemy na nią wejść z dowolnego komputera i np. dokończyć czytanie wiadomości w domu lub pracy. Google Reader jest oczywiście darmowy.

Do obsługi czytnika nie trzeba także zakładać nowego konta - wystarczy nasze konto pocztowe Gmail. Aby dostać się do czytnika, wchodzimy na stronę google.pl/reader lub klikamy na napis “Czytnik” w lewym górnym rogu naszej poczty Gmail. Jeśli trzeba, logujemy się używając naszego konta Gmailowego.

Przy pierwszym wejściu do czytnika mamy propozycję zapisania się na otrzymywanie informacji z pakietów sportowych, wiadomości, czy blogów. Możemy także kliknąć na niebieską zakładkę “Wyszukaj” pod napisem “Odkrywaj i wyszukuj kanały” i poszukać ciekawych kanałów poruszających podane przez nas tematy. Zapewne jednak najbardziej zależy nam na podpięciu stron, które obecnie odwiedzamy. Możemy więc narazie zamknąć omawianą stronę.