Dramat i teatr sakralny-prezentacja

DRAMAT I TEATR SAKRALNY SYMPOZJUM KATEDRY DRAMATU I TEATRU ORAZ ZAKŁADU BADAŃ NAD LITERATURĄ RELIGIJNĄ LUBLIN 2-5 MAJA 1983r SYMPOZJUM PRZEMIANY DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE ŻYCIE TEATRALNE DIECEZJI I OŚRODKÓW DUSZPASTERSKICH DZIEJE TEATRU I DRAMATU RELIGIJNEGO OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY NA POLU SCEN ZAWODOWYCH I AMATORSKICH SYMPOZJUM ROZWAŻANIA TEORETYCZNE DRAMAT I TEATR A TEOLOGIA SACRUM WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI AKTOR A TEKST I ROLA RELIGIJNA SYMPOZJUM TEATR STAROPOLSKI ZNACZENIE I ODBIÓR „PASJI” w XVI-XVII w.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

DRAMAT I TEATR SAKRALNY

SYMPOZJUM KATEDRY DRAMATU I TEATRU ORAZ ZAKŁADU BADAŃ NAD LITERATURĄ RELIGIJNĄ LUBLIN 2-5 MAJA 1983r SYMPOZJUM PRZEMIANY DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE ŻYCIE TEATRALNE DIECEZJI I OŚRODKÓW DUSZPASTERSKICH DZIEJE TEATRU I DRAMATU RELIGIJNEGO OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY NA POLU SCEN ZAWODOWYCH I AMATORSKICH SYMPOZJUM ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

DRAMAT I TEATR A TEOLOGIA

SACRUM WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI

AKTOR A TEKST I ROLA RELIGIJNA

SYMPOZJUM TEATR STAROPOLSKI

ZNACZENIE I ODBIÓR „PASJI” w XVI-XVII w.

WIDOWISKA PARATEATRALNE

WSPÓŁCZESNA IDENTYFIKACJA I ODBIÓR SYMPOZJUM TEATR A MUZYKA ORATORIUM XVII-XVIII w.

KANTATA CZASÓW STANISŁAWOWSKICH

SACRA RAPPRESENTAZJONE

SACROSONG

SYMPOZJUM TWÓRCY I ODTWÓRCY RELIGIJNII

CZWARTY WYMIAR TEATRU

MODEL TEATRU SEMINARYJNEGO

WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI TEATRALNE SYMPOZJUM POSZUKIWANIE ŚWIĘTOŚCI

SACRUM W DRAMACIE

TEATR RAPSODYCZNY

GRA O MADONNIE SZCZYRZYCIKEJ SYMPOZJUM PODSUMOWANIE

	SACRUM – CHRZEŚCIJAŃSTWO - TEATR

DRAMAT

„Teatr jest wtedy, kiedy ktoś kogoś przed kimś udaje, wszyscy o tym wiedzą i godzą się na to.”

DRAMAT STAROŻYTNA GRECJA ŚWIETO BOGA DIONIZOSA KATHARSIS

DRAMAT STAROŻYTNY RZYM ROZRYWKA DLA MAS

PLUGAWOŚĆ UPADEK SZTUKI DRAMAT III w. n.e. KOŚCIÓŁ ZARZUCA NIESTOSOWNOŚĆ TEATR

WIEKI CIEMNE

KLASZTORY GŁÓWNYMI OŚRODKAMI KULTURY DRAMAT KNCENTRACJA NA AKCJI ( KONFLIKTY, POWIKŁANIA) AKCJA o ŚCIŚLE OKREŚLONYM PRZEBIEGU AKCJA WYRAŻONA W MONOLUGU DIALOGU LUB CZYNACH MINIMUM NARRATORSKIE TRAGEDIA LUB KOMEDIA SCENICZE I NIESCENICZNE (ROMANTYZM) DRAMAT DRAMAT LITURGICZNY

LITURGIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO BOŻE NARODZENIE WIELKANOC SCENY EWANGELII CHORAŁY GREGORIAŃSKIE SCHOLA CANTORUM KSIĘŻA, KLERYCY WNETRZA KOŚCIOŁÓW DRAMAT DRAMAT ŚREDNIOWIECZE

DRAMAT LITURGICZNY MISTERIA – CYKL ŻYCIA , ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE MIRAKL – ŻYCIE ŚWIĘTYCH I MĘCZNNIKÓW, CUDA I BOSKIE INTERWENCJE MORALITETY – BOHATER POMIĘDZY POTĘPIENIEM I ZBAWIENIEM DRAMAT LITURGICZNY MISTERIUM MORALITET DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „LUTNIA” http://www.lutnia.org.pl/main.html

ACHOLA TEATRU WĘGAJTY http://www.wegajty.pl/index.php