Obrazy Matki Boskiej.

W „Bogurodzicy” Maryja przedstawiona jest jako pośredniczka między wiernymi a Bogiem. Wierni adresowali bezpośrednio do Matki Chrystusa, wielbionej i wychwalanej przez Boga swoje prośby i błagania o stawiennictwo i pomoc w osiągnięciu przychylności Boga. Idea pośrednictwa wynikała z tego, iż ludzie bali się bezpośrednio zwracać do Boga, którego traktowali jako władcę najwyższego, zaś Maryja, która była człowiekiem, wydawała im się bliższa i dlatego łatwiej było im do niej kierować swoje błagania.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

W „Bogurodzicy” Maryja przedstawiona jest jako pośredniczka między wiernymi a Bogiem. Wierni adresowali bezpośrednio do Matki Chrystusa, wielbionej i wychwalanej przez Boga swoje prośby i błagania o stawiennictwo i pomoc w osiągnięciu przychylności Boga. Idea pośrednictwa wynikała z tego, iż ludzie bali się bezpośrednio zwracać do Boga, którego traktowali jako władcę najwyższego, zaś Maryja, która była człowiekiem, wydawała im się bliższa i dlatego łatwiej było im do niej kierować swoje błagania. W „Bogurodzicy” Maryja przedstawiona jest jako matka, która może być dumna z syna. Matka Boska ukazana jest jeszcze jako opiekunka ludzi, która na wszelki sposób próbuje pomóc im pojednać się z Bogiem. W utworze tym Matka Boska jest istotą bardziej boską niż ludzką i zajmuje szczególne miejsce w planie zbawienia. Obdarzona jest specjalnymi względami swego syna i uczestniczy w jego chwale. Pomimo swej majestatyczności jest bliska modlącym się do niej ludziom, którzy z ufnością się do niej zwracają. Ogromną rolę postaci Matki Boskiej podkreśla użyty przez autora w wierszu patetyczny język oraz podniosły styl, o czym świadczy użycie zbiorowego podmiotu lirycznego.

W liryku K.K Baczyńskiego Maryja jest przede wszystkim opiekunką walczących, towarzyszącą w najtrudniejszych momentach, pomagającą utrzymać łaskę wiary i nadziei. Podmiot liryczny prosi ją o godną śmierć dla walczących i wiarę w to, że ta śmierć nie jest pozbawiona sensu oraz o nauczenie matek wszystkich żołnierzy przeżywania samotności w domu bez synów. W utworze tym Maryja przedstawiona jest jako pocieszycielka i orędowniczka bliska ludzkiemu sercu. Jej mądrość i czystość kojarzone są wyłącznie z tym, co dobre, piękne i szlachetne.

W wierszu “Bogurodzica” Matka Boska jest jedynie pośredniczką pomiędzy ludźmi a Bogiem, a całość utworu jest modlitwą zwróconą do Boga. Natomiast w “Modlitwie do Bogarodzicy” K.K Baczyńskiego Maryja jest adresatem, żołnierze modlą sie właśnie do niej i tylko ją proszą o spełnienie ich próśb.