Mit o stworzeniu świata

Na początku była ciemność. Z niej wyłoniło się czterech bogów: Windex, Wartes, AIner i Gernou. Reprezentowali oni żywioły: Windex - ogień, Wartes - wodę, AIner - powietrze i Gernou - ziemię. Każdego z nich charakteryzowała inna mentalność i osobowość. Bóg ognia był porywczy, dynamiczny, niespokojny. Wartes starała się załagodzić wszelkie konflikty. Cechowała ją łagodność i wrażliwość, jednakże potrafiła być bezwzględna i brutalna. Bóg powietrza był prowokatorem. Starał się zawsze postawić na swoim, i nie dopuszczał do siebie racji i przekonań innych, natomiast Gernou była boginią konsekwentną, o wielkim sercu i dobroci dla innych.

Na początku była ciemność. Z niej wyłoniło się czterech bogów: Windex, Wartes, AIner i Gernou. Reprezentowali oni żywioły: Windex - ogień, Wartes - wodę, AIner - powietrze i Gernou - ziemię. Każdego z nich charakteryzowała inna mentalność i osobowość. Bóg ognia był porywczy, dynamiczny, niespokojny. Wartes starała się załagodzić wszelkie konflikty. Cechowała ją łagodność i wrażliwość, jednakże potrafiła być bezwzględna i brutalna. Bóg powietrza był prowokatorem. Starał się zawsze postawić na swoim, i nie dopuszczał do siebie racji i przekonań innych, natomiast Gernou była boginią konsekwentną, o wielkim sercu i dobroci dla innych.

Czterej bogowie postanowili stworzyć swoje własne światy. I tak powstało królestwo ognia, wody, ziemi i powietrza. Na żadnym jednak nie było w stanie rozwinąć się życie. Terytorium Windex było kulą ognia o ogromnej masie i temperaturze. Światy wody i powietrza nie miały początku ani końca. Były ciągnącymi się plamami, które zmieniały swe kształty, zależnie od woli bogów, którzy nimi władali. Natomiast, na suchym gruncie brakowało jakichkolwiek czynników inicjujących powstawanie form żywych. Mijały dni, miesiące, wieki a bogowie wciąż trwali w przekonaniu że to na ich planecie rozpocznie się życie. Wszelkie zalety jakie posiadali przerodziły się w zawiść, nienawiść i chęć bycia najlepszym. Doszło do konfliktu – wybuchła wojna. Jednak widząc, że jest bez owocna, Windex, Wartes, AIner i Gernou postanowili połączyć siły i stworzyć jedną planetę - królestwo 4 żywiołów. Ziemia wzbogacona wodą, ciepłem ognia i powietrzem, wydobyła plony. Powstały pierwsze zwierzęta, a w końcu człowiek. Równocześnie zostało stworzonych dwóch ludzi z kuli materii wytworzonej przez bogów. Jeden wziął to co najlepsze ich zalety i mentalność. Nazwany został Dobrodnikiem. Natomiast drugi - Eviller postanowił wkroczyć na ścieżkę nienawiści i naznaczony pierwiastkiem zła, podążą drogą kłótni i konfliktów. Doszło do sporu miedzy Dobrodnikiem a Eviller, podczas której w drodze wyładowań powstali nowi ludzie. Ich cechy są pomieszaniem ideału Dobrownika i złej natury Evillera.

I tak świat stworzony przez bogów czterech żywiołów trwa i zamieszkany jest przez potomków Dobrodnikiem i Eviller.