Elektrownie jądrowe – zagrożenie wynikające z ich działalności

Elektrownie jądrowe obecnie są najbardziej wydajnym źródłem energii czyste, która jest całkowicie przyjazna dla środowiska. W trakcie produkcji energii w tych elektrowniach nie następuje emitowanie żadnych szkodliwych dla otoczenia substancji (tlenków węgla, siarki czy azotu), które są przyczyną występowania kwaśnych deszczy czy powstawania efektu cieplarnianego powodującego zatrucie w atmosferze ziemskiej, lecz to nie jedyne zagrożenia, które wynikają z działalności elektrowni jądrowych. Dużo poważniejszym w krótkotrwałych skutkach, w dużej intensywności są awarie reaktorów i następstwa ich uszkodzeń w postaci chmur radioaktywnych, które bardzo niekorzystnie wpływają na organizm człowieka.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Elektrownie jądrowe obecnie są najbardziej wydajnym źródłem energii czyste, która jest całkowicie przyjazna dla środowiska. W trakcie produkcji energii w tych elektrowniach nie następuje emitowanie żadnych szkodliwych dla otoczenia substancji (tlenków węgla, siarki czy azotu), które są przyczyną występowania kwaśnych deszczy czy powstawania efektu cieplarnianego powodującego zatrucie w atmosferze ziemskiej, lecz to nie jedyne zagrożenia, które wynikają z działalności elektrowni jądrowych. Dużo poważniejszym w krótkotrwałych skutkach, w dużej intensywności są awarie reaktorów i następstwa ich uszkodzeń w postaci chmur radioaktywnych, które bardzo niekorzystnie wpływają na organizm człowieka. Zacznijmy od wyjaśnienia jak Elektrownia jądrowa wytwarza energię. Elektrownia jądrowa wytwarza energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu (uranu naturalnego lub nieco wzbogaconego w izotop 235U), w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. W Wielkiej Brytanii w 1957 miał miejsce wypadek w ośrodku wytwarzającym pluton do celów militarnych w Sellafield, który oceniono na “5” w 7-stopniowej skali katastrof nuklearnych. W 1969 podczas poważnego wypadku w chińskim kompleksie atomowym około 10 robotników zostało skażonych wyższą od normalnej dawką promieniowania. Elektrownia w Leningradzie, Three Mile Island w USA, tajny ośrodek nuklearny koło Erwin w stanie Tennessee w USA, w Tsuruga, w Tomsku-7,tajnym mieście w zachodniej Syberii…. i na szczycie długiej listy Czarnobyl. Katastrofa 7 stopnia. Wszystkie te awarie były następstwem błędów popełnianych poprzez operatorów, jak i błędnych rozwiązań technicznych. Konsekwencje są jednak ogromne. Choroba popromienna, ofiary śmiertelne, zachorowania na raka, mutacje, wady genetyczne, zmniejszenie płodności, skażenie środowiska.

W reaktorze energetycznym nie może nastąpić wybuch jądrowy. Nie może rozwinąć się tak szybko przebiegająca łańcuchowa reakcja rozszczepienia, jak to ma miejsce w bombie atomowej. Przyczyną jest małe wzbogacenie paliwa jądrowego w rozszczepialny 235 U. W naturalnym uranie jest go 0.7%, w paliwie reaktorowym rzadko więcej niż 4%, natomiast w bombie atomowej znacznie powyżej 90%. Żadne zmiany konfiguracji elementów paliwowych w reaktorze, żadna akcja terrorystyczna, żadna katastrofa niszcząca budynek reaktora nie może spowodować wybuchu jądrowego. Zdarzają się jednak awarie reaktorów energetycznych, z których najgroźniejsze polegają na uszkodzeniu rdzenia reaktora, co może doprowadzić do wydostania się substancji promieniotwórczych do otoczenia. Rozwiązania projektowe zapewniają, przy właściwej eksploatacji, ograniczenie do minimum możliwości awarii obejmującej swymi skutkami otoczenie elektrowni jądrowej. Duży problem w przypadku energetyki jądrowej stanowią odpady promieniotwórcze powstające jako efekty działania reaktorów. Składuje się je w odludnych miejscach , jednakże zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że przedostaną się do środowiska.

Zalety wykorzystania energii jądrowej • Źródło energii nie zanieczyszczające środowiska naturalnego gazami zaliczanych do gazów cieplarnianych • Niezależność elektrowni od miejsc występowania surowca – możliwość ich budowania w miejscach, gdzie zajdzie taka potrzeba • energia jądrowa sama jest tania, wybudowanie elektrowni jądrowej niesie ze sobą natomiast gigantyczne koszty

Wady wykorzystania energii jądrowej • długi czas trwania budowy elektrowni atomowej • przy produkcji niebezpiecznych odpadów radioaktywnych pojawia się niebezpieczeństwo ich składowania i przechowywania • niebezpieczeństwo awarii elektrowni jądrowych – przy dużej ilość elektrowni jeszcze większe, katastrofa nuklearna jak w Czarnobylu byłaby wielce prawdopodobna. • Brak możliwości wykorzystania energii jądrowej do transportu ciężarówek, samolotów czy statków. • Brak możliwości wykorzystania energii jądrowej jako surowca do otrzymywania tworzyw sztucznych, nawozów i środków ochrony roślin. • Pojawianie się elektrowni atomowej stanowi problem i techniczny i fizyczny, i jednocześnie jest to problem nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

A więc odpowiedzmy sobie na pytanie, czy elektrownia jądrowa to korzystny dla człowieka wynalazek? Odpowiedź zapewne od razu nasuwa się na usta – TAK. Prawidłowo eksploatowana jest bezpieczna, ekologiczna i wydajna. Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim i sobie, aby elektrowni jądrowych było coraz więcej. Dzięki takim wynalazkom ludziom będzie się żyło na Ziemi lepiej, a Ziemi lepiej żyło z ludźmi.