Motyw próby

Temat: Człowiek w sytuacji próby. Przedstaw różnorodność tego ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich. I. Literatura podmiotu Borowski Tadeusz, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, PIW, Warszawa 1979. Conrad Joseph, Lord Jim, PIW, Warszawa 1973. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1991. Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, wydawnictwo Nowa, Warszawa 2004. II Literatura przedmiotu Jarosiński Z., Literatura lat 1945-1975, PWN, Warszawa 1999. Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944, PWN, Warszawa 1999. Krzyżanowski J., literatura polska, przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1983, t.

Temat: Człowiek w sytuacji próby. Przedstaw różnorodność tego ujęcia motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.

I. Literatura podmiotu

  1. Borowski Tadeusz, Wspomnienia, wiersze, opowiadania, PIW, Warszawa 1979.
  2. Conrad Joseph, Lord Jim, PIW, Warszawa 1973.
  3. Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1991.
  4. Konwicki Tadeusz, Mała apokalipsa, wydawnictwo Nowa, Warszawa 2004. II Literatura przedmiotu
  5. Jarosiński Z., Literatura lat 1945-1975, PWN, Warszawa 1999.
  6. Nasiłowska A., Trzydziestolecie 1914-1944, PWN, Warszawa 1999.
  7. Krzyżanowski J., literatura polska, przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1983, t. 1 i 2. III Ramowy plan wypowiedzi
  8. Określenie problemu Każdy człowiek, wielokrotnie w swoim życiu, znajduje się w sytuacji próby. Zjawisko to zostało ukazane w literaturze.
  9. Kolejność prezentowanych argumentów a) Życie bohatera powieści Josepha Conrada to pasmo życiowych prób, które prowadzą do jego śmierci. b) Człowiek, aby przeżyć, staje się zdolny do czynów, którymi gardziłby w normalnych warunkach – Tadeusz Borowski Wybór opowiadań c) Zwycięstwo człowieka w zmaganiach z losem w otworze Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego d) Próba przeciwstawienia się totalitarnej rzeczywistości – Tadeusz Konwicki Mała apokalipsa
  10. Wnioski a) Życie człowieka to pasmo prób, które nie zawsze prowadza do zwycięstwa b) Literatura z okresu wojny najwyraźniej ukazuje człowieka w obliczu prób c) Człowiek próbuje być człowiekiem, choć czasy są nieludzkie d) Każdy człowiek na co dzień styka się z wyborami, które mają wpływ na jego dalsze życie IV. Materiały pomocnicze