Opis wybranego miejsca w Warszawie

Fuerte Włochy Esta es una de las fortalezas construidas en la decada de los ochenta del siglo diecinuere. Fuerte se ha programado en el plan de pentagono. Fuerte estaba vodeado por un foso seco. Entonces, como resultado de danos en el sistema zanhas se llenan de agua. El objeto principal bae de aprovisianamieno curteles de ladrillo fueron. La fortaleza fue construida durante la modernizacion de la caponiera nuevo hormigon. Despues do 1909, la liquidacion de la caponera fortaleza fueron volados.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Fuerte Włochy Esta es una de las fortalezas construidas en la decada de los ochenta del siglo diecinuere. Fuerte se ha programado en el plan de pentagono. Fuerte estaba vodeado por un foso seco. Entonces, como resultado de danos en el sistema zanhas se llenan de agua. El objeto principal bae de aprovisianamieno curteles de ladrillo fueron. La fortaleza fue construida durante la modernizacion de la caponiera nuevo hormigon. Despues do 1909, la liquidacion de la caponera fortaleza fueron volados. Otono de 1939 en el lado este de la fortaleza fue establecida cementerio de guerra. Hoy el fuerte esta en las manos de privados. El aspecto del agua en el foso que conduce a la destruccion de los cuarteles.

Fort Włochy To jeden z fortów wybudowanych w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Fort został zaplanowany na planie pięcioboku. Fort otaczała sucha fosa. W późniejszym okresie wskutek uszkodzenia muru odwadniającego, rowy wypełniły się wodą. Głównym obiektem zaplecza były ceglane koszary. W czasie modernizacji twierdzy wzniesiono nowe, betonowe kaponiery. Po roku 1909, w ramach likwidacji twierdzy kaponiery zostały wysadzone w powietrze. Jesienią 1939 roku po wschodniej stronie fortu założono cmentarz wojenny. Obecnie fort znajduję się w rękach prywatnych. Pojawienie się wody w fosie fortu doprowadziło do zniszczenia koszar.