"Międzynarodowe standardy kontroli politycznej nad siłami zbrojnymi w państwach demokratycznych

Siły zbrojne w demokratycznym państwie Siły zbrojne- siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb. Są podstawowym elementem systemu obronności państwa. Posiadają własne stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, służby medyczne oraz inne odpowiedniki instytucji cywilnych. Podział sił zbrojnych ze względu na skład: • wojsko z poboru- jest to obowiązek odbycia służby wojskowej przez obywateli- głównie mężczyzn.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Siły zbrojne w demokratycznym państwie

Siły zbrojne- siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb. Są podstawowym elementem systemu obronności państwa. Posiadają własne stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, służby medyczne oraz inne odpowiedniki instytucji cywilnych. Podział sił zbrojnych ze względu na skład: • wojsko z poboru- jest to obowiązek odbycia służby wojskowej przez obywateli- głównie mężczyzn. Wyjątek jest Izrael, gdzie służbę odbywają również kobiety. • Wojsko zawodowe- w tym przypadku obywatele zgłaszają się dobrowolnie do odbycia służby wojskowej np. przez określony czas w zamian za wynagrodzenie. Stosują to: Francja, Wielka Brytanie, czy Polska od 2009 roku. • Wojsko najemne- zasada taka sama jak w wojsku zawodowym, tylko, że żołnierze to z reguły obcokrajowcy (np. Gwardia Szwajcarska w Watykanie)

Rodzaje sił zbrojnych:

  • Wojsko Lądowe- podstawowa część sił zbrojnych we wszystkich armiach świata. Chronią granice lądowe kraju. Składają się z wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej oraz jednostek i instytucji podporządkowanych Dowództwu Wojsk Lądowych. Wojska operacyjne w czasie realizacji określonych przedsięwzięć alarmowych podporządkowywane mogą być dowództwu sojuszu. Wojska obrony terytorialnej, instytucje i jednostki centralne Dowództwa Wojsk Lądowych pozostają pod dowództwem narodowym. W okresie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkotrwałym okresie przygotowania uczestniczyć mogą w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w przezwyciężaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w pomocy humanitarnej. W okresie kryzysu, wykorzystując jednostki reagowania i część sił głównych zapewniają swobodę operacyjną osłaniają linie komunikacyjne, wspierają działania wojsk sojuszniczych, a poprzez rozwinięcie operacyjne i realizację zadań pogotowia operacyjnego przyczyniają się do deeskalacji napięcia lub przygotowują do prowadzenia operacji obronnej.
  • Marynarka wojenna- część sił zbrojnych państwa zajmująca się obroną granic morskich i wybrzeża, a także prowadzeniem innych działań wojskowych na morzach i oceanach. Oprócz okrętów w skład tej formacji wchodzą zwykle także: morskie lotnictwo wojskowe, baterie nadbrzeżne, bazy morskie oraz szereg służb pomocniczych.
  • Lotnictwo wojskowe- stanowi jeden z zasadniczych rodzajów wojsk w składzie sił zbrojnych i dzięki swoim właściwościom stanowi o formie i charakterze współczesnych i perspektywicznych koncepcji prowadzenia działań zbrojnych. Jest ono definiowane jako ogół statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, środków bezzałogowych), przeznaczonych do wykonywania różnych funkcji wojskowych, takich jak: niszczenie celów powietrznych, naziemnych i morskich, rozpoznanie powietrzne, transport powietrzny, zadania specjalne i pomocnicze. Lotnictwo wojskowe współcześnie tworzą wojska lotnicze występujące w strukturach podstawowych rodzajów sił zbrojnych: Sił Powietrznych, Sił Lądowych i Sił Morskich (Marynarki Wojennej). Niektóre państwa posiadają również inne rodzaje sił zbrojnych:
  • wojska kosmiczne (Federacja Rosyjska)- są formacją sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, na prawach samodzielnego rodzaju broni (rosyjskie siły zbrojne składają się z trzech podstawowych rodzajów: wojsk lądowych, lotnictwa oraz marynarki wojennej, a także samodzielnych formacji, jak właśnie wojska kosmiczne, wojska powietrznodesantowe oraz strategiczne wojska rakietowe). Jej głównymi zadaniami są: • Obrona antybalistyczna (zespół działań podejmowanych w celu przeciwdziałania atakowi za pomocą rakietowych pocisków balistycznych.) • Informowanie władz państwowych i wojskowych o zagrożeniach płynących z kosmosu, m.in. działalności wrogich satelitów i statków szpiegowskich, zagrożeniu pociskami balistycznymi • Budowa, dowodzenie oraz kontrola satelitami i statkami kosmicznymi
  • Piechota morska (np. w USA)-jest to wyszkolona i wyekwipowana specjalnie do morskich operacji desantowych i walk w rejonach przybrzeżnych, w tym także do szturmu na umocnione pozycje przeciwnika na wybrzeżu (plażach, w portach itd.) i rajdów połączonych ze zorganizowanym wycofaniem. Jednostki te często podporządkowane są organizacyjnie marynarce wojennej, a nie wojskom lądowym; z kolei w USA występują jako czwarty, “dodatkowy” rodzaj sił zbrojnych.