Czas wielkich przemian.

[i] Do największych zmian w życiu człowieka doszło w epoce kamienia gładzonego, czyli neolicie. Sprzyjające warunki klimatyczne oraz udoskonalenie umiejętności spowodowały, że ludzie zrezygnowali z koczowniczego trybu życia. Powstały wtedy pierwsze osady. Ich mieszkańcy nauczyli się uprawiać ziemię i robić zapasy. Ponad to udomowili zwierzęta i hodowali je. Sami wykonywali narzędzia, ubranie, naczynia. Z czasem zaczęli wymieniać się przedmiotami i w ten sposób narodził się handel.[/i] copyright © Renelice Ninejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.

[i] Do największych zmian w życiu człowieka doszło w epoce kamienia gładzonego, czyli neolicie. Sprzyjające warunki klimatyczne oraz udoskonalenie umiejętności spowodowały, że ludzie zrezygnowali z koczowniczego trybu życia. Powstały wtedy pierwsze osady. Ich mieszkańcy nauczyli się uprawiać ziemię i robić zapasy. Ponad to udomowili zwierzęta i hodowali je. Sami wykonywali narzędzia, ubranie, naczynia. Z czasem zaczęli wymieniać się przedmiotami i w ten sposób narodził się handel.[/i]

copyright © Renelice

Ninejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.