Charakterystyka Kordiana

Kordian jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Przez wielu polskich pisarzy romantycznych był stawiany za wzorzec idealnych postaci. Przechodzi on proces zmian, dojrzewa, jest postacią dynamiczną. Kordiana poznajemy w pierwszym akcie, kiedy bohater ma 15 lat. Jest niesłychanie wrażliwy, ma melancholijne usposobienie. Refleksja nad samobójstwem innego młodzieńca zmusza go do poszukiwania sensu własnego życia. Kordian jest ciągle zamyślony i smutny, przeżywa rozterki miłosne. Przez wiernośc nieszczęśliwej miłości i marzenia o udziale w wojnie pragnie nadać sens swojemu istnieniu.

Kordian jest tytułowym bohaterem dramatu Juliusza Słowackiego. Przez wielu polskich pisarzy romantycznych był stawiany za wzorzec idealnych postaci. Przechodzi on proces zmian, dojrzewa, jest postacią dynamiczną. Kordiana poznajemy w pierwszym akcie, kiedy bohater ma 15 lat. Jest niesłychanie wrażliwy, ma melancholijne usposobienie. Refleksja nad samobójstwem innego młodzieńca zmusza go do poszukiwania sensu własnego życia. Kordian jest ciągle zamyślony i smutny, przeżywa rozterki miłosne. Przez wiernośc nieszczęśliwej miłości i marzenia o udziale w wojnie pragnie nadać sens swojemu istnieniu. Jego działanie jest jednak paraliżowane przez wybujałą wyobraźnię, pesymizm i skłonność do nostalgii. Dopiero po nieudanej próbie samobójczej staje się innym człowiekiem. Kordian wyrusza w podróż typową dla romantycznego bohatera. Co krok przeżywa kolejne rozczarowania, a jego chłopięce ideały, w które wierzył, ulatują w niepamięć. W Londynie przekonuje się, że pieniądze są w stanie zapewnić zaszczyty i chronić przed prawem. We Włoszech stwierdził, że miłość jest na sprzedaż, jest ułudą i fałszem. W Watykanie przekonał się, że papiestwo potępia dążenia Polski do niepodległości, zaleca posłuszeństwo wobec cara. Bohater uświadomił sobie, że to pieniądz rządzi światem. Na szczycie Mont Blac próbuje uporządkować rzeczywistość, onaleźć w niej harmonię. Monolog na Mont Blac jest splotem zniechęcenia, entuzjazmu, rozpaczy i nadziei odnoszących się do natury oraz przestrzeni duch. Odnajduje wizję Polski ponoszącej klęskę, ale ratującej swym upadkiem ludy. Kordian staję się patriotą, buntownikiem, wojownikiem o wolność swojego narodu. Dorasta, co objawia się m.in. zdolnością do podejmowania ważnych decyzji. Postanawia sam, na własną rękę, zabić cara, a na dodatek jest gotów poniesc konsekwencje swojego czynu. Wysiłek bohatera kończy się jednak klęską, ponieważ nękany rozterkami gubi swój cel, wyobraźnia nie pozwala mu działać. Jest rozdarty między pragnieniem dokonania czynu a swoimi słabościami, z których początkowo nie zdaje sobie sprawy, bo kiery się sercem. Kiedy Kordian zostaje skazany na śmierć, poznajemy go jako człowieka honoru- nie błaga o litość oraz nie próbuje wyprzeć się odpowiedzialności. Działanie w pojedynkę charakteryzujące owego młodzieńca jest typowe dla romantycznych bohaterów. Analizując losy Kordiana możemy stwierdzić, iż z całą pewnością miał on dobre intencje w stosunku do zmiany losów swojej ojczyzny, a mianowicie do ich polepszenia. Nie pokrywały się one jednak z jego możliwościami. Co za tym idzie- młody, pełen zapału i odwagi chłopak nie był w stanie zrealizować swoich planów.