Istota i cel analizy

Analiza to zespół czynności badawczych dotyczących wyników rzeczowych i finansowych firmy, jego stanu ekonomicznego i pozycji na rynku, organizacji procesów oraz metod działania. Celem analizy jest zdobycie wiedzy na podstawie której można podejmować prawidłowe decyzje gospodarcze.Analiza zapoznaje nas z zaistniałymi faktami i zdarzeniami oraz ich przyczynami. Czynności składające się na analize to czynności ratunkowe, porównawcze i koncepcyjne. Mają one na celu: -zebranie odpowiednich informacji o stanie faktycznym, jego przyczynach i tendencjach -wydanie krytycznej oceny istniejącego stanu, zamówień i tendencji -przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, który ustali skutki jego stanu -określenie i uzasadnienie najkorzystniejszego rozwiązania -wyciągnięcie prawidłowych wniosków Zadania analizy: -umożliwia porównanie zadań działalności gospodarczej z ich realizacją -ustala rezultaty sprzedaży od strony wielkości asortymentu, jakości, terminowego wykonania ustalonych zadań zapoznaje ze stanem ekonomicznym czynników produkcji i metodami gospodarowania -zapoznaje z wynikami finansowymi działalności -umożliwia porównanie działalności analizy finansowej firmy z działalnością innych firm Zasady prawidłowej analizy -operatywnośći- badania i wyciąganie wniosków powinny być przeprowadzane we właściwym terminie ,aby mogły posłużyć właściwemu podejmowaniu decyzji -konkretności- badania i oceny powinny umożliwiać wyprowadzenie, konkretnych, ścisłych wniosków elastyczności - metody anlalizy powinny byc dostosowane do zmiennych warunków i potrzeb -dynamiki- badania, oceny powinny ujmować procesy gospodarcze w ich rozwoju.

Analiza to zespół czynności badawczych dotyczących wyników rzeczowych i finansowych firmy, jego stanu ekonomicznego i pozycji na rynku, organizacji procesów oraz metod działania. Celem analizy jest zdobycie wiedzy na podstawie której można podejmować prawidłowe decyzje gospodarcze.Analiza zapoznaje nas z zaistniałymi faktami i zdarzeniami oraz ich przyczynami. Czynności składające się na analize to czynności ratunkowe, porównawcze i koncepcyjne. Mają one na celu: -zebranie odpowiednich informacji o stanie faktycznym, jego przyczynach i tendencjach -wydanie krytycznej oceny istniejącego stanu, zamówień i tendencji -przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, który ustali skutki jego stanu -określenie i uzasadnienie najkorzystniejszego rozwiązania -wyciągnięcie prawidłowych wniosków Zadania analizy: -umożliwia porównanie zadań działalności gospodarczej z ich realizacją -ustala rezultaty sprzedaży od strony wielkości asortymentu, jakości, terminowego wykonania ustalonych zadań zapoznaje ze stanem ekonomicznym czynników produkcji i metodami gospodarowania -zapoznaje z wynikami finansowymi działalności -umożliwia porównanie działalności analizy finansowej firmy z działalnością innych firm Zasady prawidłowej analizy -operatywnośći- badania i wyciąganie wniosków powinny być przeprowadzane we właściwym terminie ,aby mogły posłużyć właściwemu podejmowaniu decyzji -konkretności- badania i oceny powinny umożliwiać wyprowadzenie, konkretnych, ścisłych wniosków elastyczności - metody anlalizy powinny byc dostosowane do zmiennych warunków i potrzeb -dynamiki- badania, oceny powinny ujmować procesy gospodarcze w ich rozwoju.