Użycie past simple

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o : czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie I watched a comedy film on TV last night. Oglądałem komedię w telewizji ostatniej nocy. czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej He woke up, had breakfast and then left for his office. Wstał, zjadł śniadanie i poszedł do biura. czynnościach skończonych, które trwały przez jakiś okres czasu (w przeszłości)

Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o :

czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie

I watched a comedy film on TV last night. Oglądałem komedię w telewizji ostatniej nocy.

czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej

He woke up, had breakfast and then left for his office. Wstał, zjadł śniadanie i poszedł do biura.

czynnościach skończonych, które trwały przez jakiś okres czasu (w przeszłości)

I lived in China for five years as a child.. Jako dziecko mieszkałem w Chinach przez 5 lat.

używamy do opowiadań, narracji