Plan Rajdu śldami Jana Pawła II

PLAN WYCIECZKI „Rajd śladami Jana Pawła II” „Rajd śladami Jana Pawła II” Rajd organizowany jest głównie dla młodzieży, ale również dla tych, którzy chcieliby przejść szlakiem papieskim w Beskidzie Niskim śladami Jana Pawła II, a przy tym podziwiać piękno natury oraz zwiedzić inne ciekawe obiekty nie związane z papieżem Polakiem. Rajd jest czterodniowy. Obędzie się on w dniach 13-15. lipca 2012r. Rozpoczęcie oraz zakończenie rajdu odbędzie się w Jaśle na dworcu PKS.

PLAN WYCIECZKI

„Rajd śladami Jana Pawła II”

„Rajd śladami Jana Pawła II”

Rajd organizowany jest głównie dla młodzieży, ale również dla tych, którzy chcieliby przejść szlakiem papieskim w Beskidzie Niskim śladami Jana Pawła II, a przy tym podziwiać piękno natury oraz zwiedzić inne ciekawe obiekty nie związane z papieżem Polakiem. Rajd jest czterodniowy. Obędzie się on w dniach 13-15. lipca 2012r. Rozpoczęcie oraz zakończenie rajdu odbędzie się w Jaśle na dworcu PKS. Rajd złożony jest z tras autokarowych tzn. będziemy pokonywać je dzięki przejazdem autokarem, oraz tras pieszych śladami Jana Pawła II na terenie górskim. Trasy autokarowe: • Jasło – Dębowiec – Cieklin – Folusz • Kotań - Krempna • Nowa Wieś – Dukla – Jasło Trasy piesze: • Folusz – Magura Wątkowska – Kotań • Krempna – Góra Grzywacka – Chyrowa – Pustelnia św. Jana z Dukli

Miejsca, które będziemy zwiedzać: Jasło: Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”. Dębowiec: Małomiasteczkowa drewniana zabudowa, kościół p.w. św. Bartłomieja, Sanktuarium MB Saletyńskiej. Cieklin: Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza, Kościół p.w. Michała Archanioła. Folusz: Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca. Magura Wątkowska 846m n.p.m. – ołtarz polowy i pomnik Jana Pawła II. Kotań: Cerkiew grekokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana. Krempna: Magurki Park Narodowy, cerkiew p.w. śś Kosmy i Damiana. Góra Grzywacka 567m n.p.m. – punkt widokowy. Chyrowa: cerkiew grekokatolicka p.w. Prokow Przeświętej Bogurodzicy, obelisk Jana Pawła II Pustelnia św. Jana z Dukli. Dukla: Kościół i Klasztor oo. Bernardynów – pomnik JPII i św. Jana z Dukli, Muzeum Historyczne wraz z zespołem parkowo-pałacowym , ratusz, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny. Plan rajdu DZIEŃ 1 10.07.2012 8.00 – Zbiórka chętnych osób na dworcu PKS w Jaśle. 8.15 – Wyjazd z Jasła do skansenu. 8.35 – Zwiedzanie skansenu archeologicznego „Karpacka Troja”. „Karpacka Troja” – położona przy szosie nr 28 Jasło – Gorlice, siedlisko obronne osady grupy pleszewskiej kultury mierzanowieckiej (2000-1600 p.n.e.), ok. 130 tys. eksponatów potwierdzających osadnictwo od okresu paleolitu do średniowiecza. Fragmenty budynków zostały zrekonstruowane. 10.30 – Wyjazd ze skansenu i przejazd do Dębowca. 11.00 – Zwiedzanie małomiasteczkowej zabudowy drewnianej i kościoła p.w. św. Bartłomieja. Małomiasteczkowa drewniana zabudowa – pozostałości XIX-sto wiecznego miasta, w 1964 cały układ urbanistyczny z drewnianą zabudową znajdował się w spisie zabytków, część budynków wyremontowana służy mieszkańcom jako domy mieszkalne, ob. w spisie zabytków znajdują się dwa domy – szpitalka i dom w typie dworku. Szpitalka - 200. letni budynek domu dla ubogich, do lat. 80 XX. służył jako schronienie dla potrzebujących. We wnętrzu ciekawy piec o unikalnej konstrukcji arkadowej oraz belka tragarzowa z napisem wotywnym. Na niej darzony szczególną czcią krzyż z ludową, drewniana figurą ukrzyżowanego z końca XVIII w. Kościół św. Bartłomieja 1848 r. z pięknymi polichromiami, z XIX wiecznymi zabytkowymi organy, w ołtarzu głównym namalowany na desce wizerunek patrona kościoła z XVII. 11.30 – Przejście do Sanktuarium MB Saletyńskiej. 11.40 – Wejście i zwiedzanie sanktuarium, zakup pamiątek. Klasztor Matki Boskiej Saletyńskiej 1910, z podworskim parkiem, obok założono kalwarię saletyńską na wzór kalwarii z La Salette, ze źródełkiem, którego woda ma podobno cudowną moc. Miejsce to zdobi pomnik przyrody - ponad 500-letni dąb Bartek. 12.40 – Wyjazd z Dębowca i przejazd do Cieklina. 13.10 – Zwiedzanie Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza i kościoła p.w. św. Michała Archanioła, czas wolny na obiad. Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza z 2008 r., dzięki staraniom samorządu Gminy Dębowiec, kolekcjonerów oraz mieszkańców Cieklina, znajduje się w budynek nowego Wiejskiego Domu Kultury, patronem jest Stanisław Barabasz, który ponownie wprowadził narty do Polski po trzywiekowym okresie zapomnienia. Używał nart własnej konstrukcji, wykonanych w Cieklinie w roku 1888. Kościół p.w. św. Michała Archanioła 1897 – 1903, projektu architekta Jana Zubrzyckiego, konsekrowany 1904 r. przez bp Józef Sebastian Pelczara, mur., na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego . Mury od zewnątrz kamienne, od wewnątrz ceglane. Fasadę ujmuje wieża (48m.)wykonana z ciosów kamiennych, na szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. 15.00 – Wyjazd z Cieklina do Folusza. 15.15 – Przyjazd do Folusza, zwiedzanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej, przejście do miejsca zakwaterowania Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca , otwarty w 2010 r. położony na lewym brzegu Potoku Kłopotnicy. Na powierzchni około 2,5 hektara oprócz placu zabaw dla dzieci znajdują się ścieżki, przy których rozmieszczono tablice informacyjne ze zdjęciami i opisami przyrody. 16.00 – Zakwaterowanie, czas wolny. 17.00 – Obiadokolacja. 19.00 – Wieczór integracyjny przy grillu i ognisku. 22.00 – Cisza nocna.   Plan rajdu DZIEŃ 2 13.07.2012 7.00 – Pobudka. 7.30 – Śniadanie. 8.00 – Zbiórka przed domkami noclegowymi i wyjście z Folusza i przejście na Magurę Wątkowską (4,3km). Magura Wątkowska – grzbiet górski położony na SE od Gorlic, zbudowany z piasków i łupków fliszowych, wznosi się do 864m n.p.m. (Wątkowa), formy skalne - kornuty, stoki porośnięte lasem, na grzbiecie kosodrzewina. Ks. Karol Wojtyła wyszedł na nią po raz pierwszy w 1952. Pomnik poświęcony JPII wzniesiony przez jasielskich turystów, poświęcony 15sierpnia 2003r. 10.00 – Wyjście z Magury i przejście przez Ostrysz do Kotanii (13km). 17.00 – Przejście z Kotanii i zwiedzanie cerkwi p.w. śś. Kosmy i Damiana. Cerkiew grekokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana z XVIII w., remontowana w 1841 i 1963 (utworzenie lapidarium – 22 zabytkowe nagrobki), została rozebrana, zakonserwowana i złożona, ob. Kościół rzymskokatolicki. 17.50 – Wyjazd z Kotanii i przejazd do Krempnej. 17.45 – Zakwaterowanie. 18.00 – Obiadokolacja, czas wolny. 19.00 – Gry i zabawy dla chętnych.   Plan rajdu DZIEŃ 3 14.07.2012 7.00 – Pobudka. 7.30 – Śniadanie. 8.00 – Wyjście z miejsca noclegu i przejście do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego. 8.10 – Zwiedzanie Muzeum MPN. Muzeum Magurskiego Parku Narodowego 2005, o pow. 400m2, zrekonstruowano naturalne środowisko beskidzkie, tłem są 4 pory roku, oprócz zwierząt i roślin odtworzono leśny strumień osadzony w jesiennym krajobrazie. 8.40 – Zwiedzanie cerkwi p.w. śś. Kosmy i Damiana. Cerkiew grekokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana 1778, gruntowny remont w 1893 i 1930, wewnątrz ikonostas z 1835, konstrukcja trójdzielna, ob. Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego. 9.00 – Przejście ścieżką przyrodniczą „Hałbów – Kamień” przez Kąty na Górę Grzywacką (10,3km). 12.00 – Szczyt Góry Grzywackiej, podziwianie panoramy. Góra Grzywacka 567m n.p.m., szczyt w zach. cz. Beskidu Niskiego, na wierzchołku krzyż milenijny z platformą widokową. Trasa wędrówek ks. Wojtyły prowadziła przez Kąty w 1952 i 1953r. 12.30 – zejście z Góry Grzywackiej i przejście do Chyrowej. 15.30 – Chyrowa – kwaterowanie z Schronisku Turystycznym. 15.45 – Obiad. 16.30 – Wyjście ze schroniska i zwiedzanie. 16.50 – Zwiedzanie cerkwi p.w. Prokow Przeświętej Bogarodzicy oraz obelisk Jana Pawła II. Cerkiew grekokatolicka p.w. Prokow Przeświętej Bogarodzicy 1780, najstarszą częścią jest murowane prezbiterium i zakrystia (1707), prawdopodobnie dawna kaplica z pocz. XVIII w., drewnianą nawę i babiniec z wieżą dobudowano w 1770 r. Na nadprożu portalu wejściowego do babińca widnieje data zapisana łaciną i cyrylicą - “12 czerwca 1780 roku”. Ob. Kościół rzymskokatolicki. Ks. Karol Wojtyła był tu po raz pierwszy w 1952, rok później odprawiał tu mszę – wydarzenie to upamiętniono obeliskiem wzniesionym w 2005r przez jasielskich turystów. 18.00 – 20.00 – Czas wolny. 20.10 – Kolacja. 21.00 – Cisza nocna.   Plan rajdu DZIEŃ 4 15.07.2012 7.00 – Pobudka. 7.30 – Śniadanie. 8.00 – Wyjście ze schroniska i przejście do Pustelni św. Jana z Dukli (8,5km). 11.30 – Zwiedzanie Pustelni. Pustelnia św. Jana z Dukli zał. w 1769 przez oo. Bernardynów z Dukli, fund. Marii Amelii z Brühlow, miejsce odosobnienia św. Jana, miejsce kultu religijnego. W pustelni znajduje się neogotycka kaplica wybudowana na miejscu starej z pocz. XX w., poniżej cudowne źródełko, w lesie stacje drogi krzyżowej. 12.00 – Wyjście z Pustelni i zejście do drogi głównej przy miejscowości Nowa Wieś (1,4km). 12.45 – Zbiórka w autokarze i przejazd do Dukli. 13.10 – Przyjazd do Dukli. 13.15 – Zwiedzanie ratusza i kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. Ratusz z pocz. XVII, przebudowywany 2poł.XIX w., mur., piętrowy, na planie prostokąta, przez wiele lat był siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie jest własnością rodziny Tarnowskich. Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1764 r., rokokowy, we wnętrzu lustra i rokokowe rzeźby, w prawej kaplicy znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Dukli – nagrobek z czarnego marmuru Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej z rzeźbą rokokową przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim na sarkofagu, z 1773 r. dłuta Jana Obrockiego ze Lwowa, w przedsionku znajduje się grobowiec z czarnego marmuru Franciszka Stadnickiego (1742–1810) – Kawalera Orderów Orła Białego i św. Stanisława, konfederata barskiego; obrońcy Krakowa, starosty ostrzeszowskiego; rotmistrza, posła na sejm z Ziemi Wieluńskiej, właściciela 17 kluczy m.in. Rymanowa i Dukli (1809 r.). W podziemiach krypty grobowce właścicieli Dukli. 14.00 – Przejście do muzeum. 14.10 – Zwiedzanie Klasztoru oraz zespołu parkowo - pałacowego (Muzeum Historycznego ) – Skansen broni ciężkiej. Kościół i klasztor oo. Bernardynów 1761, miejsce przechowywania relikwii św. Jana z Dukli, gł. Ośrodek jego kultu, u stóp zespołu Bernardynów pomnik Jana Pawła II i św. Jana z Dukli. Zespół parkowo – pałacowy 1636, ob. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli od 1964, Wystawy:

  1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo – parkowego.
  2. Wystawy militarne - w większości dotyczące walk w Karpatach w okresie I i II wojny światowej.
  3. Skansen broni ciężkiej na dziedzińcu Muzeum. 15.45 – Wyjście z Muzeum, zbiórka wszystkich uczestników, przejście do autokaru. 16.00 – Wyjazd z Dukli i powrót do Jasła. 16.30 – Przyjazd do Jasła i zakończenie rajdu.