ANALIZA SWOT WŁASNEJ OSOBY

Analiza SWOT Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron może stać się początkiem ważnej przemiany osobistej i kolejnym krokiem do zawodowych sukcesów. Zdając sobie w pełni sprawę ze swoich mocnych stron, bez kompleksów podejmujemy się realizacji nowych wyzwań. Jednocześnie pracujemy nad słabościami tak, aby sprostać kolejnym, pojawiającym się przed nami szansom Narzędzie, które pomaga nam poznać siebie, nazywa się analiza SWOT. Ideą analizy SWOT jest poznanie słabych i mocnych stron na tle istniejących szans i zagrożeń.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Analiza SWOT Uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron może stać się początkiem ważnej przemiany osobistej i kolejnym krokiem do zawodowych sukcesów. Zdając sobie w pełni sprawę ze swoich mocnych stron, bez kompleksów podejmujemy się realizacji nowych wyzwań. Jednocześnie pracujemy nad słabościami tak, aby sprostać kolejnym, pojawiającym się przed nami szansom Narzędzie, które pomaga nam poznać siebie, nazywa się analiza SWOT. Ideą analizy SWOT jest poznanie słabych i mocnych stron na tle istniejących szans i zagrożeń. SAMOPOZNANIE to proces ciągły, bazujący na gromadzeniu danych i informacji o sobie, swoich zachowaniach, reakcjach, emocjach i odczuciach. Analiza własnej osobowości to konfrontacja własnych obserwacji i wniosków z ocenami innych osób. Czasem zdarza się, że nasza własna opinia o sobie jest bardzo zaniżona. Nie zdajemy sobie często sprawy, że stać nas na wiele więcej. Z drugiej strony czasem przeceniamy własne możliwości a zbyt wysoka samoocena może doprowadzić do izolacji. Skrót SWOT to litery pierwszych liter słów w języku angielskim: Strenghts - silne strony, Weaknesses - słabe strony, Opportunities - możliwości, Threats - zagrożenia. Aby przeprowadzić analizę SWOT weź dużą, czystą kartkę papieru  i wypełnij tabelę wg wzoru: Moje mocne strony: Moje słabe strony: Jakie są moje zalety? Co potrafię robić dobrze? Jakie zalety widzą we mnie inni ludzie? Jak wykorzystuję moje zalety? Czy rozwijam moje zalety? Czy któraś z moich cech przeszkadza mi w  życiu? Z czym radzę sobie najgorzej? Czego się obawiam? W czym jestem słaba? Jak postrzegają moje słabe strony inni ludzie? Jak walczę ze swoimi słabymi stronami? Moje szanse: Moje zagrożenia: Jakie znam szanse, które się przede mną rysują? Co nowego pojawiło się wokół mnie? Jakie lokalne wydarzenia mogą pomóc w realizacji moich planów? Jakie przeszkody mogą stać się dla mnie pułapką? Jak zmieniają się wymagania wobec pracowników w mojej pracy? Czy mam problemy z wydawaniem pieniędzy?

Analiza SWOT jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu zmiany. Łatwiej pokonać przeciwności patrząc z perspektywy posiadanych zalet, z których istnienia wcześniej nie zdawałyśmy sobie często sprawy. Efektywność Analizy SWOT jest bardzo wysoka pod jednym warunkiem ,że jesteś zainteresowany analizą wyników i zapoczątkowaniem procesu zmiany. Analiza SWOT może pomóc realnie ocenić, w jakich dziedzinach możesz liczyć na sukces a jakich dziedzin unikać. Jakie cechy powinnaś rozwijać i jak możesz je wykorzystać, aby odnieść sukces. Jakie elementy powinnaś zmienić i w jakim kierunku powinien pójść proces zmian.