Jacek soplica jako bohater romantyczny

Jacek Soplica jest głównym bohaterem polskiej epopei narodowej „pan tadeusz”. Mickiewicz tworząc tę postać wykreował ją na bohatera romantycznego, którego cechy widoczne są w trakcie trwania całej fabuły. -Samotność (bohater z nikim nie pozostaje w bliższych relacjach, samotnie przeżywa miłość do Ewy, rozpacz po jej stracie ,decydując się na zmianę nazwiska i trybu życia, świadomie izoluje się od rodziny) -Cierpienie (wynika ono z nieszczęśliwej miłości, zamordowania stolnika, małżeńskich niepowodzeń, popadnięcia w nałóg pijaństwa, pokrzyżowania planów zorganizowania powstania, świadomej decyzji o nie wyjawianiu o sobie prawdy Tadeuszowi) -nieszczęśliwa miłość (do Ewy Horeszkówny, na małżeństwo nie zgodził się stolnik, po za tym istniała różnica majątkowa) -podleganie gwałtownym namiętnościom i patrzenie na świat przez pryzmat emocji(uczucia decydują zarówno o pozytywnych jak i negatywnych czynach bohatera, miłość do Ewy sprawia że opiekuję się Zosią, pycha i nienawiść doprowadzają do zabójstwa Stolnika, a miłość do ojczyzny pozwala mu zostać prawdziwym bohaterem) -patriotyzm(obecny po przemianie wewnętrznej; wiąże się z chęcią odpokutowania za popełnione grzechy) -metamorfoza(Jacek Soplica z porywczego, gwałtownego, kierującego się pychą i egoizmem człowieka zmienia sie w osobę działającą na rzecz innych, w tym dla dobra ojczyzny, wyrazem tej przemiany jest przyjęcie innego nazwiska i wstąpienie do klasztoru) -tragizm(bohater nie zaznał szczęścia przy boku ukochanej, a cel któremu poświęcił prawie całe swoje życie nie został osiągnięty - plany powstania pokrzyżował Gerwazy) -tajemniczość(w Soplicowie nikt nie wie o prawdziwej tożsamości bohatera i niewiele też wiadomo o prowadzonej przez niego działalności, prawda zostaje odkryta dopiero podczas mowy rehabilitacyjnej)

Jacek Soplica jest głównym bohaterem polskiej epopei narodowej „pan tadeusz”. Mickiewicz tworząc tę postać wykreował ją na bohatera romantycznego, którego cechy widoczne są w trakcie trwania całej fabuły. -Samotność (bohater z nikim nie pozostaje w bliższych relacjach, samotnie przeżywa miłość do Ewy, rozpacz po jej stracie ,decydując się na zmianę nazwiska i trybu życia, świadomie izoluje się od rodziny) -Cierpienie (wynika ono z nieszczęśliwej miłości, zamordowania stolnika, małżeńskich niepowodzeń, popadnięcia w nałóg pijaństwa, pokrzyżowania planów zorganizowania powstania, świadomej decyzji o nie wyjawianiu o sobie prawdy Tadeuszowi) -nieszczęśliwa miłość (do Ewy Horeszkówny, na małżeństwo nie zgodził się stolnik, po za tym istniała różnica majątkowa) -podleganie gwałtownym namiętnościom i patrzenie na świat przez pryzmat emocji(uczucia decydują zarówno o pozytywnych jak i negatywnych czynach bohatera, miłość do Ewy sprawia że opiekuję się Zosią, pycha i nienawiść doprowadzają do zabójstwa Stolnika, a miłość do ojczyzny pozwala mu zostać prawdziwym bohaterem) -patriotyzm(obecny po przemianie wewnętrznej; wiąże się z chęcią odpokutowania za popełnione grzechy) -metamorfoza(Jacek Soplica z porywczego, gwałtownego, kierującego się pychą i egoizmem człowieka zmienia sie w osobę działającą na rzecz innych, w tym dla dobra ojczyzny, wyrazem tej przemiany jest przyjęcie innego nazwiska i wstąpienie do klasztoru) -tragizm(bohater nie zaznał szczęścia przy boku ukochanej, a cel któremu poświęcił prawie całe swoje życie nie został osiągnięty - plany powstania pokrzyżował Gerwazy) -tajemniczość(w Soplicowie nikt nie wie o prawdziwej tożsamości bohatera i niewiele też wiadomo o prowadzonej przez niego działalności, prawda zostaje odkryta dopiero podczas mowy rehabilitacyjnej)