Wokulski jako idealista

Wokulski. Zdobycie Izabeli staje się sensem jego życia, jest to miłość, która prowadzi do wewnętrznych rozterek. Doświadcza on społecznego awansu jako syn zubożałego kupca, a później wchodzi na salony arystokracji. W młodości pragnie zdobyć doświadczenie. Chęć zdobycia wiedzy przerywa wybuch powstania. Wokulski poświęca się i rezygnuje z nauki. jest samoukiem. był Zafascynowany wiedzą, miał poczucie własnej wartości. pracuje uczciwie,zachowuje heroizm etyczny. To filantrop pomaga ludziom,ale nie jest w stanie pomóc najuboższym,uważa że do tego potrzebne są konkretne reformy w całym kraju.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Wokulski. Zdobycie Izabeli staje się sensem jego życia, jest to miłość, która prowadzi do wewnętrznych rozterek. Doświadcza on społecznego awansu jako syn zubożałego kupca, a później wchodzi na salony arystokracji. W młodości pragnie zdobyć doświadczenie. Chęć zdobycia wiedzy przerywa wybuch powstania. Wokulski poświęca się i rezygnuje z nauki. jest samoukiem. był Zafascynowany wiedzą, miał poczucie własnej wartości. pracuje uczciwie,zachowuje heroizm etyczny. To filantrop pomaga ludziom,ale nie jest w stanie pomóc najuboższym,uważa że do tego potrzebne są konkretne reformy w całym kraju.swoją pracę pragnie poświęcić dla dobra narodu.docenia piękno i rozwój cywilizacyjny. buntuje się przeciwko podziałom społecznym.