Życie i twórczość Williama Szekspira.

William Szekspir(Shakespeare)urodził się prawdopodobnie w 1564r.w angielskim miasteczku Stratford.Tam w 1571r. rozpoczął naukę w tzw.gimnazjum humanistycznym.Uczono go m.in.:retoryki,gramatyki łacińskiej i czytania prostych tekstów twórców rzymskich.Była to jedyna szkoła w życiu Szekspira,na niej zakończyła się jego edukacja.Szekspir ożenił się mając zaledwie 18 lat.Jego małżeństwo ze starszą o 8 lat Anną nie układało się zbyt szczęśliwie,prawdopodobnie przyczyną zawarcia małżeństwa było nadchodzące dziecko-w dniu ślubu małżonka była w 3 miesiącu ciąży.Zuzanna,Judyta i Hamnet to imiona kolejnych dzieci Szekspira.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

William Szekspir(Shakespeare)urodził się prawdopodobnie w 1564r.w angielskim miasteczku Stratford.Tam w 1571r. rozpoczął naukę w tzw.gimnazjum humanistycznym.Uczono go m.in.:retoryki,gramatyki łacińskiej i czytania prostych tekstów twórców rzymskich.Była to jedyna szkoła w życiu Szekspira,na niej zakończyła się jego edukacja.Szekspir ożenił się mając zaledwie 18 lat.Jego małżeństwo ze starszą o 8 lat Anną nie układało się zbyt szczęśliwie,prawdopodobnie przyczyną zawarcia małżeństwa było nadchodzące dziecko-w dniu ślubu małżonka była w 3 miesiącu ciąży.Zuzanna,Judyta i Hamnet to imiona kolejnych dzieci Szekspira.Jako 24 letni mężczyzna pozostawił żonę z dziećmi i sam wyruszył do Londynu.Mieszkał tam przez następne 20 lat,opiekując się jednak żoną i dziećmi,kładąc na ich utrzymanie.W Londynie początkowo pracował na bardzo nisko opłacalnych stanowiskach w teatrze.Kiedy w 1593r. w Londynie wybuchła zaraza w wyniku,której zmarło 11 tys.osób,życie teatralne zostało zawieszone,zamknięto sceny zaś Szekspir opuścił na rok stolicę.Wtedy powstały dwa słynne poematy “Wenus i Adonis” i “Lukrecja”.Obydwa utwory przyniosły mu uznanie w oczach krytyków.W 1596r.zmarł jedyny syn Szekspira-Hamnet.Swój majątek w Stratford znacznie powiększył.Ze swoją trupą teatralną poeta często występował przed monarchią,zyskując tytuł"sług jego królewskiej mości".Szekspir stanowi epokę dla samego siebie,jest jak świat. Najważniejsze utwory Williama Szekspira: -komedie;

  • “Komedia omyłek”
  • “Poskromienie złośnicy”
  • “Sen nocy letniej” -tragedie;
  • “Romeo i Julia”
  • “Juliusz Cezar”
  • “Hamlet”
  • “Otello”
  • “Makbet”
  • “Król Lear”