Artykuł

Muzyczny Malta Festival 2012 (…) Kl. IIa Malta Festival Poznań – festiwal teatralny odbywający się od 1991 w Poznaniu. Nazwa imprezy pochodzi od znajdującego się w Poznaniu Jeziora Maltańskiego. W 2010 Festiwal zmienił swoją nazwę na Malta Festival Poznań. Festiwal Malta powstał w celu stworzenia w Polsce okazji do zaprezentowania teatrów plenerowych, offowych, nierepertuarowych, eksperymentalnych. Początkowo był to festiwal teatrów ulicznych, z czasem formuła poszerzała się, obejmując także inne sfery sztuki.

Muzyczny Malta Festival 2012 (…) Kl. IIa

Malta Festival Poznań – festiwal teatralny odbywający się od 1991 w Poznaniu. Nazwa imprezy pochodzi od znajdującego się w Poznaniu Jeziora Maltańskiego. W 2010 Festiwal zmienił swoją nazwę na Malta Festival Poznań. Festiwal Malta powstał w celu stworzenia w Polsce okazji do zaprezentowania teatrów plenerowych, offowych, nierepertuarowych, eksperymentalnych. Początkowo był to festiwal teatrów ulicznych, z czasem formuła poszerzała się, obejmując także inne sfery sztuki. Obecnie „Malta” stała się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszej części Europy – występują tu muzycy z całego świata, grupy teatralne i teatru tańca, artyści z pogranicza sztuki cyrkowej; odbywają się pokazy filmowe, wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty teatralne dla publicznośc. Dyrektorem Malta Festiwal Poznań jest Michał Merczyński.

Malta dziś Początek XXI wieku przyniósł kryzys teatru ulicznego, który coraz rzadziej stawał się medium dla społecznie ważnych kwestii, skupiając się bardziej na widowiskowości spektakli. Festiwal Malta poszukując wyjścia z kryzysu zapoczątkował wówczas nurt, który Juliusz Tyszka nazwał „teatrem w miejscach nieteatralnych”. Zainspirowani projektem „Miasto”, zrealizowanym przez Teatr Ósmego Dnia w poznańskiej Starej Rzeźni (2002), organizatorzy festiwalu coraz częściej dla prezentacji spektakli wybierali przestrzenie postindustrialne. Eksperymenty z przestrzenią dialogowały z konwencją teatralną, ale przede wszystkim generowały nową relację z publicznością. Festiwal poszerzał swoje horyzonty również o zjawiska pozateatralne. W 2006 roku w programie Malty dokonała się diametralna zmiana. Program podzielono na nurty: TEATR, TANIEC, MUZYKA oraz VARIA, do których w kolejnym roku dołączył jeszcze FILM/SZTUKI WIZUALNE. Ogłoszono także konkurs dla młodych twórców „Debiuty”, współorganizowany z Instytutem Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (dziś w zmienionej formule pod nazwą „Nowe Sytuacje”). Częścią programu stał się cykl spotkań: Archipelag Malta. Pełnił on funkcję festiwalowego forum dyskusyjnego, podejmując tematy zjawisk istotnych dla sztuk widowiskowych. W 2010 roku, w dwudziestolecie swojego istnienia, festiwal przeobraził się zarówno wizerunkowo, jak i programowo. Zmieniła się nazwa z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta na Malta Festival Poznań. Ze względu na różnorodność prezentowanych wydarzeń słowo „teatralny” przestało już oddawać istotę festiwalu. Ważne miejsce Malty na mapie europejskich wydarzeń kulturalnych, ilość zagranicznych artystów i gości ściągających do Poznania nadało słuszność umiędzynarodowieniu nazwy festiwalu. Najważniejsza jednak zmiana dokonała się w koncepcji programowej. Przez kolejne 3 lata, do 2012 każda edycja ma swój temat wiodący (projekt MALTA | IDIOMY): Flamandowie (2010), Wykluczeni (2011), Europa/Azja (2012). Nad tematem pracuje i dobiera program specjalnie zaproszony kurator. Wychwytuje z języka współczesnej kultury zjawiska szczególnie istotne i poprzez dobór określonych projektów artystycznych tworzy w przestrzeni festiwalu sferę poszukiwań, swoiste laboratorium przemian współczesnego świata.