Wpływ pozyskiwania energii na środowisko naturalne.

Dziś chyba nie potrafimy wyobrazić sobie istnienia ludzkiego bez korzystania z energii, która odgrywa w naszym życiu rolę ważną i naturalną jak picie wody czy oddychanie. W początkowych fazach rozwoju cywilizacji, energii dostarczało nam samo środowisko, w postaci naturalnych surowców opałowych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy zwykłe drewno. W ostatnich czasach wykorzystujemy także w celu produkcji energii inne surowce naturalne, takie jak ropa naftowa, czy gaz ziemny. Wszystkie urządzenia i fabryki, aby mogły działać muszą wykorzystywać i przetwarzać energię.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

Dziś chyba nie potrafimy wyobrazić sobie istnienia ludzkiego bez korzystania z energii, która odgrywa w naszym życiu rolę ważną i naturalną jak picie wody czy oddychanie. W początkowych fazach rozwoju cywilizacji, energii dostarczało nam samo środowisko, w postaci naturalnych surowców opałowych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy zwykłe drewno. W ostatnich czasach wykorzystujemy także w celu produkcji energii inne surowce naturalne, takie jak ropa naftowa, czy gaz ziemny. Wszystkie urządzenia i fabryki, aby mogły działać muszą wykorzystywać i przetwarzać energię. Ze względu na rozwój fabryk, przemysłu czy technologii zapotrzebowanie na energie jest coraz większe. Z energii korzystają także zwykli ludzie do chociażby oświetlania i ogrzewania swoich domów. Spośród wszystkich form energii, z jakich korzystamy możemy wyróżnić następujące: energia pierwotna, energia słoneczna, energia wodna, wiatrowa, a także energia pochodząca od pływów morskich i ciepła oceanów, a także pochodząca z wnętrza Ziemi tzn. geotermalna.
Energia pierwotna jest to suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii. Pochodząca z natury jak np. węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno opałowe. Energia słoneczna, czyli wykorzystywanie energii promieniowania słonecznego, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Energia wodna, czyli energia mechaniczna płynącej wody.

Energia wiatrowa, czyli energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza, które zmieniają się w energie elektryczną poprzez turbiny wiatrowe (tzw. wiatraki) Energia pływów oceanicznych , oceany są cały czas w ruchu, falują, przypływy i odpływy zmieniają poziom morza i powodują powstawanie silnych lokalnych prądów. Ta energia mechaniczna może zostać przetworzona w energię elektryczną. Energia geotermalna, czyli energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Najtańszym i najczęstszym sposobem na pozyskiwanie energii jest spalanie węgla, aczkolwiek jest to sposób, który najbardziej zanieczyszcza środowisko. Jego nadmierne spalanie doprowadza do skażania wód gruntowych, gleby, powietrza. Powoduje też emisje dwutlenku węgla, co prowadzi do powstania efektu cieplarnianego co z kolei doprowadza do bardzo poważnych zmian klimatycznych na Ziemi, oczywiście negatywnych. W przypadku spalania węgla, często bywa tak, iż jest on zanieczyszczony związkami siarki. W wyniku spalania takiego węgla do atmosfery dostają się związki siarki, które w kontakcie z wodą, która znajduje się w chmurach, mogą prowadzić do powstania tzw. kwaśnych deszczy. Kwaśne deszcze mają bardzo niszczący wpływ na naszą faunę i florę. Kolejną popularną metodą otrzymywania energii, jest wykorzystywanie do jej produkcji tzw. biomasy, czyli materiału jaki otrzymuje się z różnego rodzaju roślin i odpadów organicznych. Taka biomasa, może być wykorzystywana przez człowieka do produkcji metanu, który przy spalaniu staje się bardzo cenną energią. W przypadku pozyskiwania energii na cele transportowe, wygrywa ropa naftowa. To na bazie ropy naftowej powstają wszelkie paliwa płynne napędzające różnego rodzaju silniki spalinowe. Jest to bardzo niebezpieczny surowiec dla natury. Często słychać o katastrofach, przy transportowaniu tego surowca, gdzie ofiarą staje się nieubłaganie natura. Takie katastrofy przyczyniają się do skażenia środowiska, śmierci tysięcy zwierząt, a także wyniszczenia roślin. Katastrofy wielkich zbiornikowców zdarzają się na świecie prawie co rok. Wyciek ropy naftowej spowodowany awarią zbiornikowca ma bardzo poważne skutki, np. lepka ropa skleja pióra ptaków morskich oraz skrzela ryb i innych zwierząt wodnych, najlżejsze składniki ropy parują, a najcięższe mieszają się z wodą morską i powoli opadają na dno, warstwa ropy na powierzchni wody nie przepuszcza potrzebnego organizmom tlenu i promieniowania słonecznego, wszystkie te czynniki przyczyniają się do wyniszczania środowiska. Spośród paliw kopalnych, wydobywanych z z Ziemi, najmniej szkodliwy dla środowiska jest gaz ziemny. Proces polegający na jego spalaniu prowadzi do powstania mniejszej ilości szkodliwych substancji niż w przypadku ropy naftowej, a emisja CO 2 do atmosfery jest o połowę mniejsza. W przypadku spalania paliw wydobywanych z Ziemi, do atmosfery uwalniane są olbrzymie ilości substancji szkodliwych i toksycznych dla ludzi. Kryją się one pod postacią wszelakich pyłów i dymów. Odnawialne źródła energii są mniej szkodliwe dla środowiska, charakteryzują się m.in.: -minimalnym lub żadnym wpływem na środowisko -oszczędnością paliw (eliminacja zużycia węgla, ropy i gazu w produkcji energii elektrycznej) -ogromnymi, stale odnawiającymi się zasobami energii Nieodnawialne źródła energii to takie, które nie odnawiają się w krótkim okresie, a ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Są także bardziej szkodliwe dla środowiska, większość stanowią paliwa kopalne tzn. węgiel kamienny, węgiel brunatny, uran, torf, ropa naftowa, gaz ziemny. Dopiero w XX w. ludzie zaczęli dostrzegać, że skażenie środowiska ma ogromny wpływ na istnienie całej planety, jak również na nasze zdrowie i życie. Rozpoczęło to poszukiwania bezpiecznych dla środowiska źródeł energii, a także ograniczenia jego wyniszczania przez dotychczas stosowane paliwa. Powstało wiele urządzeń oczyszczających spaliny, a także szczegółowe programy dotyczące wymogów ochrony środowiska, nakładane na przemysł i całą ludzkość. Postępem do zmian w eksploatacji energii było odkrycie energii jądrowej, która pochodzi z rozszczepienia jąder atomowych niektórych pierwiastków . Pierwiastki promieniotwórcze mają bardzo ciężkie atomy, które w momencie rozszczepiania emitują ogromną energię. Wykorzystywanie tego procesu jest niesamowicie wydajne. Przykładowo - z jednego grama uranu U235 można otrzymać tyle samo energii, co z 2,5 tony tradycyjnego paliwa. Zalety energii jądrowej : -prawie niewyczerpalna ilość paliwa jądrowego