Oświecenie

[b]Ramy czasowe:[/b] PL: 1740-1822 Eur: XVIII-XIX [b]Nurty epoki:[/b] [u]Klasycyzm[/u] - odwołuje się do klasycznych reguł tworzenia sztuki, głosi racjonalizm Cechy: oszczędność wyrazu, spokój,proste linie,ostry kontur,efekt harmonii,oszczędne zdobnictwo Gat: satyra,bajka,komedia, Przedstawiciele: Wolter, Krasicki, Naruszewicz [u]Sentymentalizm[/u] - zapomniane uczucie w świecie rozumu Cechy: Czułość,rola serca,wielka waga natury Gat: sielanka, wiersz, powieść sentymentalna Przedstawiciele: Jan Rousseau [u]Rokoko[/u] - styl najbardziej ulotny ,ostatnia faza baroku Cechy: charakter ozdobny,dominowała asymetryczność i falistość linii,kolorystyka wnętrza-pastelowe kolory.Główna wartośc-piękno Przedstawiciele: S.

Dodaj artykuł aby odblokować treść

[b]Ramy czasowe:[/b] PL: 1740-1822 Eur: XVIII-XIX

[b]Nurty epoki:[/b]

[u]Klasycyzm[/u] - odwołuje się do klasycznych reguł tworzenia sztuki, głosi racjonalizm Cechy: oszczędność wyrazu, spokój,proste linie,ostry kontur,efekt harmonii,oszczędne zdobnictwo Gat: satyra,bajka,komedia, Przedstawiciele: Wolter, Krasicki, Naruszewicz

[u]Sentymentalizm[/u] - zapomniane uczucie w świecie rozumu Cechy: Czułość,rola serca,wielka waga natury Gat: sielanka, wiersz, powieść sentymentalna Przedstawiciele: Jan Rousseau

[u]Rokoko[/u] - styl najbardziej ulotny ,ostatnia faza baroku Cechy: charakter ozdobny,dominowała asymetryczność i falistość linii,kolorystyka wnętrza-pastelowe kolory.Główna wartośc-piękno Przedstawiciele: S. Czechowicz, W. Żebrowski, J. Reynolds

Kontrreformacja - nurt w Kościele katolickim który był okresem odnowy

Marinizm - poezja powinna zaskakiwać czytelnika,zadziwiać metaforami, antytezami

Konceptyzm - uwydatniał harmonijne i sprzeczne zależności między zjawiskami.Poprzez środki styl: anafory, oksymorony, gradację, hiperbolę. Doprowadzał utwór do zaskakującej płęty

[b]Filozofia:[/b]

Racjonalizm - wywodził się z krytycyzmu, cechował go kult rozumu. Kartezjusz głosił->rozum to jedyne źródło dochodzenia prawdy.

Deizm - uznaje istnienie Boga jako stwórcy świata bez dalszej ingerencji w nim

Ateizm - odrzuca istnienie Boga uznaje tylko materię

Empiryzm - wiedza powstaje dzięki doświadczeniu

Utylitaryzm - dobro społeczne stanowi jedne kryterium moralnej oceny człowieka

Sensualizm - głosi że wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

Iluminacja - stan umysłu w którym człowiek zbliża się do poznania prawdy o świecie, o sobie.