OKOLICZNOŚCI PRZYJĘCIA CHRZTU POLSKI

Okoliczności przyjęcia chrztu W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem zorganizowanym z dużą siłą wojskową. Nie chciał go przyjąć od Niemców, więc ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest w 966 r. Wiemy też , że Mieszko prowadził wtedy wojny z Wieltami, z którymi książę Polan nie radził sobie dobrze. W tym samym czasie Mieszko I opanował plemię Lubuszan, wchodząc w strefę wpływów cesarstwa. Zamieszany w walki nie zdecydował się na wojnę z cesarzem i zgodził się płacić mu trybut.

Okoliczności przyjęcia chrztu W chwili przyjęcia chrztu Mieszko I rządził już państwem zorganizowanym z dużą siłą wojskową. Nie chciał go przyjąć od Niemców, więc ożenił się z czeską księżniczką Dobrawą i przyjął chrzest w 966 r. Wiemy też , że Mieszko prowadził wtedy wojny z Wieltami, z którymi książę Polan nie radził sobie dobrze. W tym samym czasie Mieszko I opanował plemię Lubuszan, wchodząc w strefę wpływów cesarstwa. Zamieszany w walki nie zdecydował się na wojnę z cesarzem i zgodził się płacić mu trybut. Pozostawało jeszcze uregulowanie stosunków z księciem czeskim Bolesławem I Okrutnym, który pozostawał w sojuszu z Wieltami, co Mieszko I osiągnął poprzez ślub z Dobrawą. Aby jednak równocześnie zdobyć sojuszników w Saksonii w tym czasie wrogiej Czechom, władca gnieźnieński zdecydował się na chrzest. Wypada na podstawie tego stwierdzić, że chrzest miał przede wszystkim wymiar polityczny, a zachowanie Mieszka I w tamtym czasie świadczy o jego świetnym rozeznaniu i dalekowzroczności. Pozwoliło mu to wkrótce rozwiązać problem z Wichmanem. Nie bez znaczenia dla podjęcia tej decyzji musiały być też plany Cesarstwa, zakładające kolonizację terenów na wschód od Rzeszy Niemieckiej poprzez podporządkowanie ich Kościołowi niemieckiemu. Realizacją tych planów było założenie w roku 968 biskupstwa w Magdeburgu, którego granice od wschodu były nieokreślone. Stąd wniosek, że jednym z jego zadań była ekspansja wschodnia. Stąd wnosi się, że Mieszko I przyjmując chrzest miał następujące cele: Chciał zapobiec wzrostowi wpływów niemieckich i ustanowić samodzielną pozycję aństwa Polan w chrześcijańskiej Europie. Miał zbliżyć się z panami saksońskimi, co miało ułatwić wspólne działania przeciwko plemionom połabskim.Miał plany umocnienia swojej władzy. Obecnie zakłada się, iż Mieszko I przyjął chrzest na terenie swojego państwa w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim lub w Gnieźnie; w dwóch pierwszych miejscach znaleziono bowiem baptysteria datowane na II poł. X wieku. Część historyków sądzi jednak, że mogło się to stać na terenie Niemiec wskazywano na Ratyzbonę.