MŁODZIEŃCZY BOHATER U ROMANTYKÓW,CNOTY I PRZYWARY.OPISZ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POSTACI Z ROMANTYZMU.

Romantyzm cechowało to co było proste i naturalne, nie zepsute nauką i racjonalnym myśleniem. Poeci w swych dziełach opisywali piękno otaczającej przyrody, ludzi prostych, żyjących w zgodzie z naturą, podążających za głosem serca. Romantycy dzielili świat na materialny i duchowy, gdzie bliższy był im ten drugi. Zwracali oni szczególną uwagę na życie wewnętrzne człowieka, poszukując emocji i uczuć . W literaturze został stworzony pewien schemat bohatera romantycznego. Był indywidualistą, bardzo wrażliwym, ciągle targanym sprzecznymi emocjami.

Romantyzm cechowało to co było proste i naturalne, nie zepsute nauką i racjonalnym myśleniem. Poeci w swych dziełach opisywali piękno otaczającej przyrody, ludzi prostych, żyjących w zgodzie z naturą, podążających za głosem serca. Romantycy dzielili świat na materialny i duchowy, gdzie bliższy był im ten drugi. Zwracali oni szczególną uwagę na życie wewnętrzne człowieka, poszukując emocji i uczuć . W literaturze został stworzony pewien schemat bohatera romantycznego. Był indywidualistą, bardzo wrażliwym, ciągle targanym sprzecznymi emocjami. Buntował się przeciwko codzienności i schematom, walczył w obronie ojczyzny. Najważniejszym uczuciem dla bohatera romantycznego była miłość, najpiękniejsza i potężna, potrafiąca zawładnąć całą duszą i umysłem. Przykładem młodzieńczego bohatera jest niewątpliwie Werter. Jest to mężczyzna o romantycznym usposobieniu, który postrzega świat przez pryzmat uczuć. Dba o swój wizerunek zewnętrzny. Jest wykształcony, wszechstronnie uzdolniony-zna języki starożytne, interesuje się literaturą a także rysuje. Jest typem samotnika, marzyciela, który nie potrafi porozumieć się z otoczeniem. Przeżywa wszystko o wiele bardziej niż inni. Zakochuje się od pierwszego wejrzenia i odtąd miłość stanowi dla niego jedyny sens życia. Miłość ta jest dla Wertera źródłem rozkoszy, ale również i cierpienia które prowadzi go do śmierci. Niestety nie potrafi walczyć o Lottę, jest osobą bierną. Wylewa mnóstwo łez, ciągle analizuje uczucia i można odnieść wrażenie że wręcz upaja się swym cierpieniem. Werter to także buntownik, który nie zgadza się z istniejącym porządkiem społecznym. Upokorzenie towarzyskie, którego doznaje, jest dla niego poważnym ciosem. Z powodu zawodów, jakich doznaje, miłosnego a także towarzyskiego, również z powodu cech swojego charakteru: brak chęci do działania, pesymizmu, nadmiernej uczuciowości, decyduje się na dramatyczny krok- samobójstwo. Werter stał się wzorem bohatera romantycznego zwanego bohaterem werterycznym. Kolejnym przykładem bohatera jest Kordian. Na początku utworu jako młody chłopiec przeżywa ból istnienia. Jest bardzo dojrzały jak na swój wiek i nie widzi sensu życia. Ma typowe cechy bohatera werterycznego. Jest marzycielem, niezwykle wrażliwym człowiekiem. Po doświadczeniach życiowych Kordian dojrzewa i przekonuje się że świat nie jest taki piękny, miłość romantyczna nie istnieje a los Polski nie interesuje nawet Papieża. Z romantycznego kochanka staje się buntownikiem, patriotą walczącym o wolność narodu który pragnie jedynie jego szczęścia. Próbując wcielić w życie swój plan staje się spiskowcem. Namawia innych do morderstwa , a gdy mu się to nie udaje sam próbuje to zrobić. Jest jednak zbyt słaby psychicznie i ponosi klęskę. Kordian jest bohaterem tragicznym który przegrywa z historią i samym sobą. Werter jest człowiekiem przesadnie wyrażającym swoje uczucia. Jest bardzo wrażliwy i prostolinijny. Nie jest człowiekiem zdolnym do zadawania bólu innym. Kordian potrafi być zdolny do wielkiej miłości jak i również do zabicia cara. Postać Wertera buntuje się przeciwko otaczającej go rzeczywistości, przeciwko dumnej arystokracji dla której liczą się tylko walka o sławę i zaszczyty. Kordian jest natomiast bojownikiem o wolność i buntuje się przeciwko braku zainteresowania sprawą polską. Nie może się pogodzić z tym że światem żądzą pieniądze i nie jest taki piękny jak opowiadania w literaturze. Stosunek do życia obu tych bohaterów, na początku jest bardzo podobny, lecz później staje się zupełnie inny. Werter melancholijny, lubiący spokój samotność, podziwianie piękna przyrody, różni się od Kordiana który odnajduje sens życia i pragnie walczyć o sprawę polski. Podobieństwo między Werterem a Kordianem polega na poświęceniu się miłości, która niestety jest skazana na porażkę i niepowodzenie. Obaj z powodu tej miłości cierpią. W przypadku Wertera nieszczęśliwe uczucie doprowadza go do obłędu i samobójczej śmierci a Kordian doprowadzony do granic wytrzymałości psychicznej pozoruje samobójstwo. Obydwie postacie to bohaterowie romantyczni. Posiadają wiele cech podobnych, ale również zasadniczo się różnią. Osobiście bardziej podoba mi się postać Wertera. Nie każdy z nas potrafi pokochać tak drugą osobę jak on i całkowicie się jej oddać. Moim zdaniem zasługuje w pełni na miano bohatera romantycznego.