35 pytań z informatyki (urządzenia technologii komputerowej) oraz poprawne odpowiedzi

DZIAŁ 1 COMPLETE 1 Ile miejsca powinno przypadać na jedno stanowisko komputerowe: a) 5m2 pow. 2,32 m wys. b)12m2 pow. 1,95 m wys. c) 6m2 pow. 3,3 m wys. d) 7m2 pow. 2,15 m wys. {poprawna odpowiedź to c) przy jednym stanowisku, jeżeli natomiast w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno stanowisko pracy minimalna odległość między sąsiadującymi monitorami powinna wynosić odpowiednio 60 cm.} 2 W co powinno być wyposażone stanowisko pracy oprócz zestawu komputerowego: a) krzesło, biurko, oświetlenie, urządzenie zapewniające mikroklimat b) biurko, wiatrak, wieża, książki c) stół, książki, krzesło d) podkładka pod mysz, oświetlenie, wiatrak {poprawna odpowiedź to a) przy tak przygotowanym stanowisku pracy można uniknąć wielu dolegliwości związanych z pracą przy komputerze np.

DZIAŁ 1 COMPLETE 1 Ile miejsca powinno przypadać na jedno stanowisko komputerowe: a) 5m2 pow. 2,32 m wys. b)12m2 pow. 1,95 m wys. c) 6m2 pow. 3,3 m wys. d) 7m2 pow. 2,15 m wys. {poprawna odpowiedź to c) przy jednym stanowisku, jeżeli natomiast w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedno stanowisko pracy minimalna odległość między sąsiadującymi monitorami powinna wynosić odpowiednio 60 cm.}

2 W co powinno być wyposażone stanowisko pracy oprócz zestawu komputerowego: a) krzesło, biurko, oświetlenie, urządzenie zapewniające mikroklimat b) biurko, wiatrak, wieża, książki c) stół, książki, krzesło d) podkładka pod mysz, oświetlenie, wiatrak {poprawna odpowiedź to a) przy tak przygotowanym stanowisku pracy można uniknąć wielu dolegliwości związanych z pracą przy komputerze np.: ból głowy, kręgosłupa, łzawienie, napięcie mięśni itd.}

3 Jednym z największych zagrożeń dla człowieka ze strony komputera jest: a) pole elektrostatyczne b) pole elektromagnetyczne i promieniowanie cieplne c) promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie d) wszystkie odpowiedzi są właściwe {poprawna odpowiedź to d) zestaw komputerowy emituje wszystkie wymienione wyżej pola i promieniowania.}

4 Jak należy postępować gdy poszkodowany jest nie przytomny, brak oddechu, tętno wyczuwalne: a) sztuczne oddychanie 1 oddech na 5 sekund, po minucie sprawdzić czynności życiowe b) zastosować terapię wstrząsową c) ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna {poprawna odpowiedź to a) czynności należy powtarzać na zmianę do przywrócenia oddechu i krążenia lub do przybycia lekarza}

5 W jakiej odległości powinien znajdować się monitor od oczu użytkownika: a) ok. 50 cm b) optymalnie 70 cm c) minimalnie 20 cm d) maksymalnie 120 cm {poprawna odpowiedź to b) jest to optymalna odległość. Zbyt duża lub zbyt mała odległość może spowodować problemy z oczami.

DZIAŁ 2 COMPLETE

6 Liczba 125 w systemie dziesiętnym to w systemie dwójkowym: a) 1111101 b) 1101011 c) 1010100 d) 1011111 {poprawna odpowiedź to a) ponieważ 125/2|1 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 62/2|0 31/2|1 15/2|1 7/2|1 3/2|1 1/2|1 0 7 Liczba 233 w systemie dziesiętnym to w systemie ósemkowym: a) 125 b) 256 c) 351 d)185 {poprawna odpowiedź to c) ponieważ 233/8=29|1 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 29/8=3|5 3/8=0|3

8 Liczba 466 w systemie dziesiętnym to w systemie szesnastkowym: a) 1D2 b) 4F c) 2D d) 7D1 {poprawna odpowiedź to a) ponieważ 466/16=29|2 wynik zawsze czytamy od dołu do góry 29/16=1|13(D) 1/16=0|1

9 Jak inaczej nazwać system ósemkowy: a)oktalnym b)bajtowym c)oktagonalym d)odpowiedzi a) i c) są poprawne {poprawna odpowiedź to d) obie nazwy pochodzą od słowa octal

  1. 1 bajt to: a) 8 bitów b) 8 kilobitów c) 8 megabitów d) 8 gigabitów {poprawna odpowiedź to a) ponieważ przedrostki kilo- oznacza 1000, mega- oznacza 1000000 giga – oznacza 1000000000.

DZIAŁ 3 COMPLETE

11 Ze względu na sposób przetwarzania informacji jakie dwa typy układów rozróżniamy: a) układ koordynalny, układ dekaordynalny b) układ kombinacyjny, układ sekwencyjny c) układ nanoskopiny, układ mikroskopijny d) układ dodatniolityczny, układ ujemnolityczny {poprawna odpowiedź to c) w układach kombinacyjnych sygnały wyjściowe są zamieniane w chwili zmian sygnałów wejściowych. W układach sekwencyjnych stan wejść nie opisuje w jednoznaczny sposób stanu wyjść.

12 Która z rodzajów bramek opisuje negacje: a) and b) nor c) ex-or d) not
{poprawna odpowiedź to d) negacja czyli „nie” odwraca dostarczony poziom sygnału logicznego na wyjściu

13 Transformator to: a) urządzenie służące do przenoszenia prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego b) element pojemnościowy układu elektrycznego c) element indukcyjny układu elektrycznego d) trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny {poprawna odpowiedź to a) zmienia w tym momencie wartość napięcia i prądu elektrycznego

14 Ze względu na zasadę działania tranzystory dzielimy na a) jednorodne i niejednorodne b) przepływowe i półprzepływowe c) bipolarne i unipolarne d) parzyste i nieparzyste {poprawna odpowiedź to c) bipolarne w których prąd wyjściowy jest funkcją prądu wejściowego i unipolarne w których prąd wyjściowy jest funkcją napięcia

15 Do podstawowych twierdzeń logicznych algebry boole’a należą : a) negacja i koniunkcja b) alternatywa i koniunkcja c) alternatywa i negacja d) negacja i koniunkcja {poprawna odpowiedź to b) koniunkcja czyli „and” oraz alternatywa czyli „or”

DZIAŁ 4 COMPLETE

16 Mostek północny odpowiada za komunikacje z : a) kartą graficzną, mostkiem południowym, portami usb, portami ps2 b) procesorem, pamięcią ram, kartą graficzną, mostkiem południowym c) bios’em, gniazdami serii ATA, kartą graficzną d) pamięcią ram, gniazdami serii ATA, kartą graficzną {poprawna odpowiedź to b) za komunikację z pozostałymi elementami płyty odpowiada mostek południowy

17 Do urządzeń wyjścia nie należy: a) monitor b) głośniki c) klawiatura d) drukarka {poprawna odpowiedź to c) ponieważ jest to urządzenie wejścia informacje wprowadzone poprzez klawiaturę są wyświetlane na monitorze.

18 Pamięć wewnętrzna składa się z: a) pamięci Rom i Ram b) pamięci Rom i lv1 c) pamięci lv1 i lv2 d) pamięci Ram i lv2 {poprawna odpowiedź to a) Rom pamięć startowa i Ram pamięć pracująca z aktualnym programem

19 Procesor stanowi główny podzespół komputera ponieważ: a) odpowiada za dostarczenie arytmometrowi danych do obliczenia b) zachowuje adresy wybranych miejsc pamięci c) zapamiętuje wyniki obliczeń d) jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji {poprawna odpowiedź to d) przetwarza informacje i przekazuje dalej do odczytu innym podzespołom w języku dla nich zrozumiałych

20 Magistrala to: a) zbiór przewodów i gniazd połączonych ze sobą równolegle b) kontroler odpowiadający za tłumaczenie informacji dla poszczególnych podzespołów c) półprzewodnikowy rezystor przetwarzający prąd zmienny d) inaczej bank pamięci Ram {poprawna odpowiedź to a) magistrala umożliwia przesyłanie danych, adresów i sygnałów sterujących pomiędzy procesorem, pamięcią wewnętrzną i urządzeniami peryferyjnymi komputera.

DZIAŁ 5 COMPLETE

21 Płyta główna jest: a) spawana b) lutowana c) drukowana d) rysowana {poprawna odpowiedź to c) montuje się w niej najważniejsze podzespoły i elementy niezbędne do prawidłowego pracowania komputera

22 Formaty płyty głównej to : a) ATX, WTX b) GTX, GTA c) CDA, NLA d) CDL, SDL {poprawna odpowiedź to a) format WTX jest rozszerzeniem formatu ATX i powstał w końcu lat 90 XX w.

23 Do parametrów procesora należą : a) częstotliwość b) taktowanie zegara c) pamięć ciche d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe {poprawna odpowiedź to d) wszystkie parametry opisują procesor dodatkowo są jeszcze takie parametry jak mnożnik, rodzaj gniazda, napięcie zasilania, pobór mocy, technologia wykonania czy typ obudowy.

24 System Hot Swap to: a) możliwość konfiguracji dysków twardych bez wyłączania systemu b) system stabilizujący pracę komputera c) system amortyzujący wstrząsy w dyskach twardych d) możliwość konfiguracji pamięci zewnętrznych {poprawna odpowiedź to a) system ten jest stosowany najczęściej w serwerach co eliminuje potrzebę ciągłego włączania i wyłączania serwera w celu konfiguracji dysków

25 Płyta główna AMD różni się od Intela : a) sposobem druku płyty b) innym gniazdem i chipsetem c) innym taktowaniem i częstotliwością d) systemem przenoszenia danych {poprawna odpowiedź to b) każda firma może zdefiniować gniazdo i chipset. częstotliwości, taktowania, druk płyty są takie same

DZIAŁ 6 COMPLETE

26 Napęd FDD to inaczej: a) napęd dyskietek b) napęd Cd c) napęd dvd d) napęd ZIP {poprawna odpowiedź to a) są stosowane zarówno w wersji montowanej jak i w postaci zewnętrznej stacji dysków

27 Do pamięci półprzewodnikowej nie zaliczmy: a) pamięci USB b) pamięci PenDrive c) Flash disk d) Pamięć Rom {poprawna odpowiedź to d) reszta to jedna i ta sama pamięć półprzewodnikowa tlko pod inną nazwą 28 Skrót od nazwy Secure Digital to: a) Scdg b) SeD c) SD d) SeDi {poprawna odpowiedź to c) są dwa rodzaje tej pamięci mini SD i micro SD. 29 Jaką pojemność ma dyskietka typu JAZZ: a) 1 GB b) 250 MB c) 2 GB d) a) i c) są poprawne {poprawna odpowiedź to d) napęd JAZZ miał zastąpić napęd typu ZIP o pojemności 250 MB

30 Napęd taśmowy to: a) urządzenie do przenoszenia danych z systemów komputerowych na taśmę magnetyczną w celu archiwizacji b) rodzaj nośnika danych c) nośnik danych używany dotworzenia kopii zapasowych systemu d) nośnik zapisu danych {poprawna odpowiedź to a) napędy te wykorzystują taśmy które są umieszczane w specjalnych kasetach

DODATKOWE COMPLETE

31 Rodzajem gniazda rozszerzeń nie jest: a) PCI Express b) AMR c) CNR d) PCIE Express {poprawna odpowiedź to d) ponieważ nie istnieje rodzaj takiego gniazda pozostałe to pełnoprawne rodzaje gniazd rozszerzeń

32 Dioda prostownicza służy do: a) podświetlania BIOS’u b) prostowania prądu przemiennego c) prostowania sygnału zniekształconego w trakcie przetwarzania d) nadawania prostego sygnału przyjmującego 0 lub 1 w zależności od napięcia wejściowego {poprawna odpowiedź to b) jest to głównym zadaniem diody ale mają też inne zadania takie jak emitowanie światła czy reagowanie na promienie świetlne